Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Czy Twoja wierzytelność może zostać rozłożona na raty? Sprawdź

Redakcja | Przestrzeń dla biznesu

Zdarza się, że z niezależnych od siebie przyczyn nie jesteś w stanie terminowo uregulować swoich zobowiązań. Jeśli Twoje problemy przedłużają się np. nie możesz znaleźć pracy lub zmagasz się z poważną chorobą – długi rosną. W efekcie, nawet gdy odzyskasz już finansową stabilność, trudno jest Ci spłacić zaległości w całości od ręki. Najlepszym sposobem na wyjście z kłopotów finansowych jest wówczas rozłożenie na raty zalegających płatności. Zobacz, co zrobić, aby było to możliwe.

 

Najgorszym wyborem w przypadku przeterminowanych zobowiązań jest ich ignorowanie. W miarę upływu czasu zadłużenie będzie narastało, a wierzyciel, zniecierpliwiony oczekiwaniem na należne mu pieniądze, ma prawo do skierowania sprawy do sądu. Aby temu zapobiec i nie narażać się na dodatkowy stres oraz koszty (sądowe, a później komornicze), postaraj się polubownie rozwiązać problem. Jak? Porozmawiaj z wierzycielem bądź działającą w jego imieniu firmą windykacyjną. Możesz na przykład wystosować pismo o rozłożenie zadłużenia na raty.

Pismo o rozłożenie na raty zadłużenia – jak je przygotować?

Pismo, w którym poprosisz o rozłożenie dotychczasowego zadłużenia na raty, może być pierwszym krokiem w kierunku rozwiązania problemów finansowych. Podpisanie ugody to zdecydowanie bardziej rozsądna decyzja niż np. zaciągnięcie pożyczki na spłatę długów. Taka pożyczka bowiem wiąże się z kolejnymi kosztami i stanie się następnym niespłaconym zobowiązaniem.

Jak przygotować pismo o rozłożenie na raty zadłużenia?

 • Zaadresuj je bezpośrednio do firmy windykacyjnej takiej jak na przykład ULTIMO, która się z Tobą kontaktowała (jeśli jesteś już jej klientem).
 • Podaj w piśmie swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL lub nr dowodu osobistego – aby możliwa była łatwa identyfikacja. Jeśli otrzymałeś już od wierzyciela lub firmy windykacyjnej pismo z wezwaniem do zapłaty, możesz się również na nie powołać.
 • Poproś o rozłożenie na raty zadłużenia i wskaż jego źródło. Podaj przyczynę, dla której wnioskujesz o zmianę warunków spłaty (może to być np. trudna sytuacja finansowa czy rodzinna), a także zaproponuj kwotę miesięcznej raty lub okres, na który chcesz rozłożyć spłatę.
 • W piśmie możesz również zobowiązać się do regularnego uiszczania kolejnych rat, które na Tobie ciążą - jeżeli np. negocjujesz z operatorem komórkowym.

Tak przygotowane pismo najlepiej wysłać do wierzyciela lub firmy windykacyjnej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru – aby mieć pewność, że dokument dotrze do adresata.

Czy wierzyciel ma obowiązek zgodzić się na rozłożenie zobowiązania na raty?

Zasadniczo – nie. Możesz jednak liczyć na chęć polubownego rozwiązania problemu, zwłaszcza jeżeli sprawa trafiła już do firmy windykacyjnej. Ugoda może się opłacać obu stronom, ponieważ pozwoli:

 • uniknąć dodatkowych kosztów (finansowych i czasowych) związanych z oddaniem sprawy zadłużenia do sądu;
 • przyspieszyć postępowanie.

Dla Ciebie, jako osoby zadłużonej, dodatkową korzyścią będzie możliwość regulowania zobowiązania w ratach, które są dostosowane do Twojej aktualnej sytuacji finansowej.

Pamiętaj jednak, że wierzyciel/firma windykacyjna może chcieć zabezpieczyć swoje interesy i np.:

 • oczekiwać od Ciebie dodatkowego zabezpieczenia spłaty – np. poręczenia (nie zdarza się to często, ale możesz spodziewać się takiej prośby);
 • wymagać wpłacenia określonej części zobowiązania – jako dowodu na chęć uregulowania długu na drodze polubownej.

Nie ma w tym niczego zaskakującego ani podejrzanego. Jeśli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz porozmawiać o nich z doradcą.

Czy pismo o rozłożenie zobowiązania na raty jest zawsze wymagane?

W przypadku, gdy obsługę Twojego zadłużenia przejęła firma windykacyjna, sporządzenie specjalnego pisma z wnioskiem o rozłożenie zobowiązania na raty wcale nie musi być koniecznością.  W firmach windykacyjnych, między innymi w ULTIMO, indywidualne warunki spłaty (czyli de facto rozłożenie długu na raty) możesz ustalić bez wychodzenia z domu. Ugodę podpiszesz także online – na przykład za pośrednictwem specjalnej platformy dla klientów.

A jak ustalisz jej warunki? Podczas rozmowy ze specjalistą. Doradca firmy windykacyjnej:

 • zada Ci pytania, które pomogą mu ustalić Twoją obecną sytuację finansową i możliwości spłaty zobowiązania w kontekście Twojego domowego budżetu;
 • zaproponuje nowe warunki spłaty zobowiązania – rata może wynieść nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie, jeśli tylko na tyle pozwalają Twoje finanse;
 • przeprowadzi Cię przez proces podpisywania ugody i przekaże wszystkie informacje o nowych warunkach spłaty.

Jedyne, co będziesz musiał zrobić później, to… trzymać się nowych warunków spłaty rat i rzetelnie regulować swoje zobowiązania. Właśnie tak, krok po kroku, wyjdziesz na finansową prostą.

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).