Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Emitent obligacji – kto może nim zostać?

m.antoniak | Przestrzeń dla biznesu

Tak, jak każda inna dziedzina, tak branża inwestycji ma pewne sformułowania, które nie zawsze dla wszystkich są jasne. Jednym z nich jest emitent obligacji.

Co oznacza pojęcie „emitent”

Pojęcie emitent oznacza podmiot, który wypuszcza na rynek papiery wartościowe, po czym ogłasza ich sprzedaż we własnym imieniu. Emitentem może być ponadto instytucja, która dokonuje emisji pieniądza. Emitentami są między innymi przedsiębiorstwa i instytucje finansowe, a także Skarb Państwa i Bank Państwa.

Emisje dzielą się na własne (kiedy emitent samodzielnie emituje i sprzedaje papiery), a także obce (korzysta z pośrednictwa instytucji finansowej). Wyróżnia się ponadto emitentów krajowych i zagranicznych.

Emitent obligacji

Przepisy prawa ustanawiają, że emitentem obligacji może stać się podmiot, który swoim majątkiem gwarantuje wszystkie zapisy ujęte na obligacji. W tym miejscu mowa między innymi o wysokościach oprocentowania, terminach płatności, a także terminach wykupu.

Każdy emitent obligacji musi ponadto przedstawić odpowiednie zabezpieczenie – zazwyczaj ma ono formę ustanowienia zastawu bądź hipoteki. Można jednak również udzielić gwarancji.

Warto w tym miejscu podkreślić, że emitent obligacji odpowiedzialny jest za swoje zobowiązania, co poświadcza całym swoim majątkiem. Gwaranci emitenta obligacji odpowiadają natomiast do wysokości zabezpieczenia.

Oprócz emitentów obligacji wyróżnia się także emitentów krótkoterminowych papierów dłużnych oraz emitentów akcji.

Emitent obligacji korporacyjnych czy skarbowych?

Podstawowy podział emitentów obligacji rozróżnia emisje obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych. Mocną stroną obligacji skarbowych jest ich gwarancja bezpieczeństwa. Wadą zaś – mało atrakcyjne oprocentowanie. Obligacje korporacyjne dają możliwości znacznie większego zysku, jednak w ich przypadku bezpieczeństwo nie jest pewnikiem. Na szczęście początkujący inwestorzy mogą lokować swoje nadwyżki finansowe w obligacjach emitentów, którzy dają gwarancję wykupu. Takim emitentem obligacji jest Blue Investment Group – więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie Big.biz.pl.

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).