Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Finanse

Inwestowanie w wartość

Hubert Zawrzykraj | Przestrzeń dla biznesu

Na rynku wydawniczym można znaleźć bardzo wiele pozycji książkowych podejmujących tematykę inwestycyjną, jednak „Inwestowanie w wartość” Arnolda Glena zasługuje na uwagę ze względu na nowatorski sposób połączenia wybranych koncepcji inwestycyjnych.

Firmowa droga na giełdę

Wydawnictwo CH Beck | Młoda Krew Biznesu

Upublicznienie spółki to kamień milowy na drodze jej rozwoju, symbol osiągnięć i miara sukcesu. Istotą tego procesu jest udostępnienie obligacji lub akcji do publicznej sprzedaży, co oznacza, że spółka zamierza skorzystać z kapitału licznej rzeszy inwestorów i że ma dla nich zyskowną ofertę zakupu papierów wartościowych.

Activity drivers, czyli nośniki kosztów działań

Hubert Zawrzykraj | Młoda Krew Biznesu

Identyfikacja nośników kosztów działań (activity drivers) wymagana dla wdrożenia rachunku kosztów działań nie jest zadaniem łatwym. Warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad, których przestrzegania w dużym stopniu zarówno ułatwi proces wdrożeniowy.

Hurtownia danych, a budżetowanie

Łukasz Kacprowicz | Młoda Krew Biznesu

Hurtownia danych jest wielowymiarową bazą danych integrującą pozostałe systemy informatyczne funkcjonujące w ramach przedsiębiorstwa.

Jak usprawnić ewidencję inwestycji?

Michał Toczyski | Młoda Krew Biznesu

Wzrost wewnętrznego zapotrzebowania na informacje sprawił, że realizowane w firmie inwestycje muszą być szczegółowo opisywane. Wszystko po to by można wiarygodnie wycenić daną inwestycję i ostatecznie określić precyzyjnie jej rentowność.

Rachunek ABC odpowiedzią na wady tradycyjnych rachunków kosztów

Hubert Zawrzykraj | Młoda Krew Biznesu

Udział kosztów pośrednich, zarówno wydziałowych jak i ogólnozakładowych, w kosztach całkowitych przedsiębiorstw jest duży i stale wykazuje tendencje rosnące, z tego powodu ich kontrola i analiza jest ważna.

Funkcje rachunkowości

Hubert Zawrzykraj | Młoda Krew Biznesu

Rozwój zadań i odpowiadających im funkcji spełnianych przez rachunkowość inspirowany jest nieustannie potrzebami praktyki. Nie powinno się rozpatrywać funkcji rachunkowości w sposób statyczny.

Kalkulacja kosztów - potrzeby ewidencyjne i decyzyjne

Hubert Zawrzykraj | Młoda Krew Biznesu

Kalkulacja kosztów to zespół czynności obliczeniowych, których celem jest ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia wyprodukowanych wyrobów ze wskazaniem wysokości ich poszczególnych elementów według układu kalkulacyjnego kosztów.

Hurtownia danych - magazyn informacji dla menadżera

Hubert Zawrzykraj | Młoda Krew Biznesu

Nie jest tajemnicą, że obecnie przewagę konkurencyjną zdobywa się poprzez szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w sferze zewnętrznej (otoczenie gospodarcze) i wewnętrznej (obszar firmy).

Koszty produktów i koszty okresów

Hubert Zawrzykraj | Młoda Krew Biznesu

Jedna z naczelnych zasad rachunkowości - współmierności kosztów do przychodów - nakazuje, aby „koszty szły za przychodami”. Powstaje pytanie: czy wszystkie koszty powinny iść za przychodami? Jeżeli nie, to które?