Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Finanse

Witaj w e-rzeczywistości – nowoczesne sposoby komunikacji

Michał Toczyski | Przestrzeń dla biznesu

Jeszcze kilka lat temu zrobienie zakupów, opłacenie rachunków czy odbycie kursu nie byłoby możliwe bez konieczności wyjścia z domu. Internet sprawił nie tylko, że większość spraw możemy załatwić niezależnie od miejsca i czasu. Sieć dała nam możliwość budowania przewagi konkurencyjnej w biznesie.

O czym powinieneś wiedzieć, zanim zaciągniesz pożyczkę?

Redakcja | Przestrzeń dla biznesu

Kredyty i pożyczki przez internet pozwalają już dzisiaj zrealizować nasz zakupowy cel. Jedni pokrywają w ten sposób koszt inwestycji, drudzy kupują nowe samochody, pralki, telewizory. A jeszcze inni konsolidują (w uproszczeniu: łączą) kilka długów w jeden o niższej racie i dłuższym okresie spłaty.

Inwestowanie w wartość

Hubert Zawrzykraj | Przestrzeń dla biznesu

Na rynku wydawniczym można znaleźć bardzo wiele pozycji książkowych podejmujących tematykę inwestycyjną, jednak „Inwestowanie w wartość” Arnolda Glena zasługuje na uwagę ze względu na nowatorski sposób połączenia wybranych koncepcji inwestycyjnych.

Firmowa droga na giełdę

Wydawnictwo CH Beck | Młoda Krew Biznesu

Upublicznienie spółki to kamień milowy na drodze jej rozwoju, symbol osiągnięć i miara sukcesu. Istotą tego procesu jest udostępnienie obligacji lub akcji do publicznej sprzedaży, co oznacza, że spółka zamierza skorzystać z kapitału licznej rzeszy inwestorów i że ma dla nich zyskowną ofertę zakupu papierów wartościowych.

Activity drivers, czyli nośniki kosztów działań

Hubert Zawrzykraj | Młoda Krew Biznesu

Identyfikacja nośników kosztów działań (activity drivers) wymagana dla wdrożenia rachunku kosztów działań nie jest zadaniem łatwym. Warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad, których przestrzegania w dużym stopniu zarówno ułatwi proces wdrożeniowy.

Hurtownia danych, a budżetowanie

Łukasz Kacprowicz | Młoda Krew Biznesu

Hurtownia danych jest wielowymiarową bazą danych integrującą pozostałe systemy informatyczne funkcjonujące w ramach przedsiębiorstwa.

Jak usprawnić ewidencję inwestycji?

Michał Toczyski | Młoda Krew Biznesu

Wzrost wewnętrznego zapotrzebowania na informacje sprawił, że realizowane w firmie inwestycje muszą być szczegółowo opisywane. Wszystko po to by można wiarygodnie wycenić daną inwestycję i ostatecznie określić precyzyjnie jej rentowność.

Rachunek ABC odpowiedzią na wady tradycyjnych rachunków kosztów

Hubert Zawrzykraj | Młoda Krew Biznesu

Udział kosztów pośrednich, zarówno wydziałowych jak i ogólnozakładowych, w kosztach całkowitych przedsiębiorstw jest duży i stale wykazuje tendencje rosnące, z tego powodu ich kontrola i analiza jest ważna.

Funkcje rachunkowości

Hubert Zawrzykraj | Młoda Krew Biznesu

Rozwój zadań i odpowiadających im funkcji spełnianych przez rachunkowość inspirowany jest nieustannie potrzebami praktyki. Nie powinno się rozpatrywać funkcji rachunkowości w sposób statyczny.

Kalkulacja kosztów - potrzeby ewidencyjne i decyzyjne

Hubert Zawrzykraj | Młoda Krew Biznesu

Kalkulacja kosztów to zespół czynności obliczeniowych, których celem jest ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia wyprodukowanych wyrobów ze wskazaniem wysokości ich poszczególnych elementów według układu kalkulacyjnego kosztów.