Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Finanse

Rachunek ABC odpowiedzią na wady tradycyjnych rachunków kosztów

Hubert Zawrzykraj | Młoda Krew Biznesu

Udział kosztów pośrednich, zarówno wydziałowych jak i ogólnozakładowych, w kosztach całkowitych przedsiębiorstw jest duży i stale wykazuje tendencje rosnące, z tego powodu ich kontrola i analiza jest ważna.

Funkcje rachunkowości

Hubert Zawrzykraj | Młoda Krew Biznesu

Rozwój zadań i odpowiadających im funkcji spełnianych przez rachunkowość inspirowany jest nieustannie potrzebami praktyki. Nie powinno się rozpatrywać funkcji rachunkowości w sposób statyczny.

Kalkulacja kosztów - potrzeby ewidencyjne i decyzyjne

Hubert Zawrzykraj | Młoda Krew Biznesu

Kalkulacja kosztów to zespół czynności obliczeniowych, których celem jest ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia wyprodukowanych wyrobów ze wskazaniem wysokości ich poszczególnych elementów według układu kalkulacyjnego kosztów.

Hurtownia danych - magazyn informacji dla menadżera

Hubert Zawrzykraj | Młoda Krew Biznesu

Nie jest tajemnicą, że obecnie przewagę konkurencyjną zdobywa się poprzez szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w sferze zewnętrznej (otoczenie gospodarcze) i wewnętrznej (obszar firmy).

Koszty produktów i koszty okresów

Hubert Zawrzykraj | Młoda Krew Biznesu

Jedna z naczelnych zasad rachunkowości - współmierności kosztów do przychodów - nakazuje, aby „koszty szły za przychodami”. Powstaje pytanie: czy wszystkie koszty powinny iść za przychodami? Jeżeli nie, to które?

Pogodzić ambitne z realnym, czyli wyznaczanie celów w firmie

Łukasz Kacprowicz | Młoda Krew Biznesu

Mimo tak wielu koncepcji powstałych na przestrzeni lat w zarządzaniu ciągle chodzi o to samo, o wyznaczanie oraz realizację celów. Realizacja wyznaczonego celu to fundament w logice działania zarówno pojedynczego człowieka jak i całego przedsiębiorstwa.

The best of… Rachunkowość zarządcza

Łukasz Kacprowicz | Młoda Krew Biznesu

Jest to książka dla tych, którzy chcą sobie uporządkować i odświeżyć wiedzę z rachunkowości zarządczej. Czasem trzeba zrobić jakąś analizę na wczoraj, wtedy przyda się fachowa książka, która przypomni różne rzeczy.

Call trading przyszłością sprzedaży

Michał Toczyski | Młoda Krew Biznesu

Firmy telesprzedażowe liczą na to, że w skali roku sprzedaż przez telefon będzie rosła szybciej niż przez internet. Tempo wzrostu będzie zależeć od tego, jak szybko liderzy rynku detalicznego dostrzegą potencjał tego kanału sprzedaży.

1 mln po okresie zawodowej pracy?

Łukasz Kacprowicz | Młoda Krew Biznesu

Wartości, jakimi możemy się kierować w życiu mogą być bardzo różne. Od dbania o zdrowie, korzystania z nieskrępowanej wolności po wykorzystanie swoich własnych możliwości.

Call center wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw

Łukasz Kacprowicz | Młoda Krew Biznesu

Firmy coraz częściej szukają nowych kanałów dystrybucji usług i produktów. Doskonałym rozwiązaniem okazuje się call center.