Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Szkolenia w biznesie

Michał Toczyski | Młoda Krew Biznesu

Mimo kryzysu pracodawcy nadal chętnie inwestują w szkolenia, które są elementem planu rozwoju zatrudnionych w firmie osób. Kontrola ich skuteczności pozwala natomiast racjonalnie zarządzać przeznaczonymi na ten cel funduszami.

Z wyliczeń Polskiej Izby Firm Szkoleniowych wynika, że jedynie co czwarte z badanych na początku ubiegłego roku Małych i Średnich Przedsiębiorstw posiada plan szkoleń pracowników, bądź wydziela budżet szkoleniowy na ten cel. Niemniej, wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że dobrze wyszkoleni pracownicy z grupy tzw. knowledge workers tworzą wartość dodaną firmy.

Największe zapotrzebowanie na szkolenia w polskich firmach w najbliższym czasie dotyczyć będą przede wszystkim osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, pracowników działów handlowych, odpowiedzialnych za kontakt z klientem, czy informatyków. Natomiast niezmienną popularnością wciąż cieszą się szkolenia językowe. – Niezależnie od sytuacji gospodarczej, przygotowujemy kilkadziesiąt ofert kursów miesięcznie dla klientów biznesowych. Dotyczy to zarówno szkoleń indywidualnych (face to face), jak i grupowych. Najczęściej firmy wybierają opcję pakietu lekcji. W czasie prowadzenia kursu, kompleksowy wewnętrzny system testowania pozwala nam dokonywać systematycznej oceny postępów w nauce każdej z osób. To również doskonałe narzędzie służące do motywacji i osiągania wyznaczonych celów. Podczas szkolenia oceniamy też stale proces nauczania, uwzględniając potrzeby słuchaczy. W trakcie i po zakończeniu szkolenia zleceniodawcy otrzymują opisową ocenę dotyczącą rozwoju kompetencji językowych każdego szkolonego pracownika – tłumaczy Mariusz Mirecki, metodyk ze Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua.

Zadaniem szkół językowych, które oferują kursy dla biznesu jest teraz nie tylko ścisłe dostosowanie programu do potrzeb zleceniodawcy i słuchaczy, ale też odpowiednie monitorowanie przyrostu umiejętności językowych. Szkolenie można kontrolować korzystając z systemu testowania wewnętrznego, ale również posługując się uznanymi certyfikatami językowymi przeznaczonymi dla biznesu jak np.: test Educational Testing Service, czy Business Language Testing Service. Sprawdzanie efektywności szkoleń daje pracodawcom poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad przeznaczanymi na nie wydatkami.

Źródła: OtoPR.pl

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).