Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Słuchacz doskonały

„Słuchacz doskonały” wydany przez Audiobiznes w tłumaczeniu Witolda Bilińskiego, a którego autorem jest Bernard T. Ferrari – w kręgach biznesowych znany na całym świecie konsultant McKinsey & Company – jest obowiązkową pozycją zarówno dla dyrektorów wielkich korporacji jak i początkujących managerów. 

Autor, nauczony wieloletnim doświadczeniem, w obrazowy sposób przedstawia problemy komunikacyjne na szczeblu kierowniczym, jakie napotkał w swój karierze w dziesiątkach firm. Zawarte w książce anegdotki zapadają w pamięć, unaoczniają szereg komplikacji w strategicznych rozmowach i sposoby ich rozwiązań poprzez zadania odpowiednich pytań, mających na celu większą analizę problemu, pobudzenie umysłu współpracowników do kreatywnego myślenia i podjęcia trafnych decyzji.

Bernard T. Ferrari dzieli słuchaczy na 6 typów. Dokładne opisy każdego z nich wraz z przykładami zachowań pozwalają czytelnikowi na doskonałe zrozumienie teorii tego podziału. Pokazuje, że pojedyncza osoba, w zależności od sytuacji może być każdym z tych typów. Krok po kroku tłumaczy czytelnikowi jak wyjść z tej ramy i stać się słuchaczem doskonałym, prowadzącym efektywne rozmowy oraz wiedzącym kiedy milczeć.

Dokładnie opracowana struktura książki uczy szacunku do rozmówcy i sceptycznego myślenia, które prowadzi do kwestionowania omawianych założeń w kontrolowany sposób, tak aby wypracować idealną strategię rozwoju.  Autor pokazuje sposoby na zbieranie wiadomości o współpracownikach i jak  za pomocą „szuflad” segregować otrzymywane informacje, by móc  w przyszłości wykorzystać je dla polepszenia komfortu i efektywności pracy. Książka ta unaocznia jak ważne w biznesie jest określenie celu działania, wypracowanie odpowiedniego planu i zebranie niezbędnego zespołu do jego realizacji.

Bernard T. Ferrari daje nam na tacy narzędzia potrzebne w przeobrażeniu się w słuchacza doskonałego. Jest to świetny poradnik jak prowadzić wartościowe rozmowy dla wszystkich, którzy cenią swój czas. Zawiera multum cennych informacji mówiących o kierowaniu rozmową i zadawaniu konkretnych pytań w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy i pobudzenia pracowników do kreatywnego myślenia nad strategią rozwoju.

Nieznajomość tej jakże biznesowej pozycji wydaje się być grzechem, a prowadzenie przedsiębiorstw bez szkolenia swoich pracowników w kwestii lepszej jakości słuchania to jak błądzenie na oślep w świecie dynamicznie zmieniających się rynków.

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).