Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Skuteczna kampania marketingowa w Internecie

Redakcja | Przestrzeń dla biznesu

Internet stanowi pole do podejmowania mnogości działań marketingowych. Dobrze przeprowadzone kampanie marketingowe w Internecie mogą osiągnąć olbrzymie zasięgi, częstokroć przy nieznacznych nakładach, co stanowi o szczególnej pozycji tego medium. Jak skutecznie przeprowadzić taką kampanię?

Po pierwsze- plan

Istotnym jest, aby kampanie marketingowe były ujęte w ramy pewnego schematu, na który składają się następujące po sobie i warunkujące się etapy działania:

  • Po pierwsze, należy wytyczyć sobie cel, do którego się dąży. Cel ten nie może być oderwany od rzeczywistości- zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej względem podmiotu, którego towary bądź usługi się promuje. Stanowi on część pewnej całości- strategii działania- i jako jej część musi być z nią zgodny. Nadto powinien być sformułowany zgodnie z tzw. metodologią SMART, a więc, rozwijając tenże angielski akronim, musi być: skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. 
  • Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie grupy docelowej. Grupa ta może być wyróżniona ze względu na wiek, płeć, zainteresowania, wykształcenie czy też inne cechy relewantne ze względu na reklamowany produkt lub usługę. Zakreślenie kręgu, do którego adresuje się kampanie marketingowe, stanowi bazę do określenia kolejnego punktu.
  • Jest nim dobór odpowiednich narzędzi. Płaszczyznami ich wykorzystania mogą być portale społecznościowe, witryny internetowe, fora, blogi oraz całe mnóstwo innych- w zależności od tego, do kogo chce się dotrzeć. Kampanie marketingowe w Internecie często oparte są na tzw. marketingu wirusowym, marketingu szeptanym, bądź e-mail marketingu. Bardzo popularne jest również tzw. SEO- optymalizowanie stron w wyszukiwarkach internetowych, pozwalające na dotarcie z promowanymi treściami do szerszego grona odbiorców. Dobór tych środków powinien być w każdym przypadku zindywidualizowany i wkomponowywać się do konkretnego planu kampanii marketingowej. Więcej informacji o tychże narzędziach- w dalszej części artykułu.
  • Kampanie marketingowe w Internecie powinny podlegać weryfikacji pod względem swojej efektywności. A umożliwia to analityka. Dzięki narzędziom analitycznym, takim jak Google Analytics, można badać skuteczność podejmowanych działań i odpowiednio reagować na podstawie uzyskanych wyników. Narzędzia takie dostarczają informacji, m.in. co do ilości nowych i powtórnych wizyt na stronie, ilości odwiedzin czy czasu, jaki potencjalny klient spędza na zapoznawaniu się z przedstawionymi treściami. Niezwykle istotna jest informacja co do momentu, w którym przerwano czynności zmierzające do sfinalizowania transakcji. Opuszczenie strony zaraz po jej odwiedzeniu może świadczyć o jej nieatrakcyjności wizualnej, podczas gdy rezygnacja z odwiedzin po umieszczeniu produktu w "koszyku" może doprowadzić do wniosku, że problematyczna okazała się być cena dostawy bądź forma płatności. 
  • Posiadając wiedzę co do elementów stojących na przeszkodzie skuteczności kampanii, konieczne jest dokonanie jej optymalizacji poprzez ich eliminację i zastąpienie nowymi. Te ostatnie również po jakimś czasie należy poddać takiej ocenie. Skuteczne kampanie marketingowe przypominają operacje na żywym organizmie. Muszą być poddawane weryfikacji i otwarte na zmiany. Jest to niezwykle istotne, gdyż reagowanie na bieżąco pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
  • Uwieńczenie kampanii stanowi stworzenie raportu, umożliwiającego ocenę skuteczności podjętych kroków z perspektywy czasu i przy holistycznym spojrzeniu na zrealizowany już projekt. Stanowi on punkt wyjścia do sformułowania określonych wniosków, które przełożą się z kolei na kroki podejmowane w kolejnych kampaniach. 

Popularne formy marketingu internetowego

Marketing wirusowy 

Jest on charakterystyczny dla środowiska internetowego, w którym to informacje rozprzestrzeniają się w niezwykle szybkim- niczym wirus- tempie, dzięki interakcjom między użytkownikami. Jest tani, szybki i skuteczny. Forma w nim wykorzystywana musi zwracać uwagę, wywoływać pozytywne emocje i być lakoniczna, co sprzyja jej dalszemu rozpowszechnianiu. Jej przykładem są memy i zabawne filmiki. 

Marketing szeptany

Marketing szeptany przybiera spontaniczną, nienarzucającą się formę, która wkomponowuje się w interakcje społeczne. Sprowadza się do pobudzania i uczestniczenia w dyskusjach na forach w danym przedmiocie, opierając się na aspektach psychologicznych i społecznych, w szczególności na podatności na opinie innych osób. Marketing szeptany w czasie rzeczywistym pozwala także na ochronę własnego wizerunku poprzez możliwość śledzenia dyskusji w interesującym przedmiocie i reagowania na ewentualne próby dyskredytowania oferowanych produktów lub usług. 

E-mail marketing

Polega na wysyłaniu oferty drogą mailową. Wymaga jednak każdorazowego wyrażenia zgody osoby, do której jest ona kierowana, co stanowi istotne ograniczenie tej formy marketingu. 

Marketing oparty o SEO

Zyskuje na popularności z dnia na dzień, a sprowadza się do optymalizacji treści stron internetowych pod kątem wyszukiwarek, co pozwala na dotarcie z nią do znacznie większej grupy odbiorców.

Zarządzanie doświadczeniami klienta 

Wszystkie opisane wyżej zabiegi mają na celu nie tylko sprzedaż produktu lub usługi, ale też, w szerszej perspektywie, budowanie pozytywnego wizerunku podmiotu je oferującego, poprzez wywoływanie pozytywnych emocji z nim związanych. Dla oceny tychże emocji istotne są nie tylko moment samego dokonywania transakcji, ale też te następujące przed i po nim.

Skupiając się na marketingu internetowym, sprowadza się to do przejrzystości strony internetowej, kompletności dostępnych na niej informacji, uproszczeniu procesu prowadzącego do sfinalizowania transakcji, korzystania z ankiet, pozostawienia klientom przestrzeni do wyrażania opinii i monitorowania ruchu na prowadzonej stronie poprzez narzędzia analityczne.

Kampanie marketingowe są bardzo ważne, zwłaszcza na początku działalności. Konieczne jest jednak również podejmowanie działań w sposób ciągły i długofalowy, który buduje wizerunek marki. Warto pamiętać, że klienci zadowoleni z produktów, usług i sposobu obsługi sami potrafią przeprowadzić bardzo skuteczne kampanie marketingowe, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów. Poznaj 4 skuteczne kampanie marketingowe w 2019 roku.

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).