Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Patronat Mentora.pl

Konferencja “Kierunki rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przyjdź - wybierz - działaj” 05.2015

Leszek Siemiński | Przestrzeń dla biznesu

Pierwsza taka konferencja w Polsce!

Już w maju br odbędzie się wyczekiwana przez wielu konferencja, pt “Kierunki rozwoju dla MŚP. Przyjdź - wybierz - działaj” organizowana przez Polish Business Club

Szkolenie: Nowoczesne narzędzia sprzedażowe - dowiedz się, jak nieinwazyjnie zacząć sprzedawać więcej, 17 marca 2015, Warszawa

Michał Toczyski | Przestrzeń dla biznesu

Polish Business Club przeanalizował dane na temat firm, takich jak Twoja. Już wie, jakie czynniki powodują, że Twój rozwój jest powolniejszy, niż zakładałeś.

Zarządzanie procesami biznesowymi w instytucjach finansowych, 3 marca 2015, Warszawa

Procesy biznesowe są fundamentem sprawnej działalności każdej organizacji i bezpośrednio wpływają na osiąganie jej kluczowych celów oraz wskaźników. Od tego jak dobrze procesy są zorganizowane i wykonywane zależy osiągnięcie sukcesu lub porażki całej organizacji. To właśnie od procesów biznesowych zależy jakość obsługi klienta, stopień motywacji i efektywność pracowników oraz wyniki finansowe przedsiębiorstwa. A co za tym idzie wzrost konkurencyjności na rynku.

POZAKODEKSOWE INSTRUMENTY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W PRAKTYCE, 18-19 marca 2015, Warszawa

Udział w warsztatach, które odbędą się w dniach 18-19 marca w Warszawie (Regent Warsaw Hotel), pozwoli Państwu zapoznać się z regulacjami, które warto i można zastosować w firmie, tak by jak najbardziej zoptymalizować współpracę w ramach grup kapitałowych. Szczegółowe omówienie pozakodeksowych instrumentów nadzoru właścicielskiego w kluczowych zakresach funkcjonowania holdingów, będzie dla Państwa znakomitą sposobnością by przenieść skuteczne rozwiązania na grunt Państwa organizacji.

Dyrektywa ZAFI - implementacja przepisów i istniejące problemy, 11-12 marca 2015, Warszawa

Dyrektywa ZAFI (AIMFD – Alternative Investment Fund Managers Directive), jest Unijną regulacją prawną wprowadzającą znaczące zmiany na polskim rynku inwestycyjnym.

Dyrektywa ZAFI - implementacja przepisów i istniejące problemy

Dyrektywa ZAFI (AIMFD – Alternative Investment Fund Managers Directive), jest Unijną regulacją prawną wprowadzającą znaczące zmiany na polskim rynku inwestycyjnym.

Dyrektywa ZAFI - implementacja przepisów i istniejące problemy

Dyrektywa ZAFI (AIMFD – Alternative Investment Fund Managers Directive), jest Unijną regulacją prawną wprowadzającą znaczące zmiany na polskim rynku inwestycyjnym.

Nowoczesna komunikacja w przedsiębiorstwie - trendy, kanały, narzędzia, 17 lutego 2015, Warszawa

Liczba kanałów oraz narzędzi komunikacyjnych wykorzystywanych w organizacjach stale rośnie.

V edycja Akademii Jakości, 24-25 marca 2015, Warszawa

W dniach 24-25 marca 2015 roku organizujemy V edycję Akademii Jakości. Jest to kontynuacji wydarzeń organizowanych pod brandem firmy MultiTrain Sp. z o.o. Konferencja będzie prowadzona przez Panią Monikę Braun.

Konfrencja: Systemy ERP, Warszawa, 25 luty 2015

Redakcja | Przestrzeń dla biznesu

ERP, Warszawa, Novotel Warszawa Airport, 25 luty 2015

Konferencja to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy o aktualnych zagadnieniach  związanych z systemami ERP, poznania oferty producentów i spotkania z ekspertami w tej dziedzinie.