Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Jak budować efektywny zespół?

Łukasz Kacprowicz | Młoda Krew Biznesu


Żeby stworzyć efektywny zespół, menadżer musi podjąć się innej pracy niż ta, nakierowana na indywidualny rozwój poszczególnych pracowników.

Powinien on skupić się na czterech obszarach:

Budowanie zespołowego poczucia wartości i celu
Poczucie wartości (uczucie satysfakcji czerpane nie tylko z osiągnięć indywidualnych, ale również zespołowych i całej organizacji), przekłada się na efektywność grupy, co wykazały niejedne badania. Zespoły zapytane o to, co najlepiej buduje ich poczucie wartości zespołowej, najczęściej odpowiadają, że lider, który kieruje się zasadami i wspiera zespół, wspólny cel zespołu, wspólne świętowanie sukcesów, szansa na wykazanie się kreatywnością, pochwały i uznania, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, system, który nagradza pracę zespołową. Kiedy nagradzane są wyłącznie sukcesy indywidualne, brak jest okazji do wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy pracownikami, nie ma wsparcia i uznania wysiłków zespołu, nie należy oczekiwać zaskakujących rezultatów pracy zespołowej, postępów czy zaangażowania.

Rozwijanie zdolności szybkiej adaptacji do zmian
W dzisiejszych czasach coraz trudniej nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością, czy wymogami, dlatego dobry zespół powinien umieć dostosować się do tak zmiennych warunków w sposób szybki i płynny. Takie zespoły charakteryzują się:

-Jasno określonymi zasadami współpracy obejmującymi wcześniej zdefiniowany zakres swobody decyzyjnej w ramach zespołu, jasno określonymi celami zarówno indywidualnymi jak i zespołowymi, zakresem wspólnych działań: ilości, jakości, sposobie mierzenia, kontrolowania i rozliczania, zasady komunikacji wewnątrz zespołu.

-Stałym dostępem do informacji, czyli wypracowanym procesem bieżącego uzyskiwania przez zespół informacji dotyczących zmian w zakresie strategii, celów i oczekiwań stawianych przez kierownictwo, a także zmian zachodzących na rynku i wynikających z nich wyzwań dla funkcjonowania organizacji i jej klientów.

-Możliwością bieżącego doskonalenia wiedzy i umiejętności, która opiera się na wspólnym wyciąganiu wniosków z popełnionych błędów, analizowaniu działań, które pozwoliły osiągnąć innym sukces, systemie samodoskonalenia wspartym wzajemnym coachingiem.

Zarządzanie rozwiązywaniem konfliktów
Różnica opinii jest nieunikniona zawsze tam, gdzie spotykamy więcej niż jedną osobę, a już w ogóle kiedy kilka osób ma pracować razem. Różne style pracy, osobiste preferencje tworzą podłoże do powstawania konfliktów. Konflikty w zespole mogą być destruktywne oraz konstruktywne. Te pierwsze będą niszczyć dobre relacje i obniżać efektywność zespołu, natomiast te drugie będą wspierać kreatywność i promować wymianę wiedzy oraz doświadczeń. Efektywne zespoły na bieżąco analizują potencjalne źródła nieporozumień i podejmują działania w celu ich wyeliminowania. W przypadku konfliktu menadżer zespołu może sam rozwiązać taki spór, bądź wspomóc zespół w zażegnaniu kłótni.

Zabezpieczanie odpowiednich zasobów
Skuteczność i efektywność zespołu można podnieść zapewniając mu we właściwym czasie i ilości odpowiednie zasoby. Zespół powinien samodzielnie określić, jakie zasoby są mu niezbędne dla osiągnięcia sukcesu, i które z nich są najważniejsze, natomiast rolą menadżera zespołu jest ich wynegocjowanie wewnątrz organizacji.

Tak więc menadżera zespołu czeka niemałe wyzwanie: musi on skupić się nie tyle na wszystkich z osobna co na całej grupie jako jedności - na bok muszą odejść ustalanie celów indywidualnym pracownikom, nagradzanie pojedynczych osób zamiast całego zespołu czy faworyzowanie jednostek. Nie jest to jednak zadanie łatwe. Z pomocą mogą nam tu przyjść odpowiednie szkolenia czy kursy prowadzone przez doświadczonych menadżerów i rzetelną firmę. Należy również pamiętać, iż dowodząc dobrymi sprzedawcami nie zawsze dowodzimy dobrym zespołem i nawet posiadając w zespole wybitne jednostki, utworzenie zgranej i dopracowanej grupy może nas kosztować dużo ciężkiej pracy.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).