Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Walidacja i systemy laboratoryjne – newralgiczne obszary w Farmacji i Kosmetyce

Redakcja | Przestrzeń dla biznesu

Inwestycje w systemy laboratoryjne (LIMS), w systemy zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) oraz walidowanie systemów to główne obszary modernizacji infrastruktury w przedsiębiorstwach branży farmaceutycznej oraz kosmetycznej – wynika z danych analitycznych firmy doradczej Business Penetration & Consulting (BPC).

W lutym opublikowano kolejny Raport Analityczny, dedykowany branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Za pośrednictwem konferencji branżowych trafia do kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Jest praktycznym wsparciem przy wyborze systemu informatycznego. Przeanalizowano ponad 100 przedsiębiorstw, które planują informatyzację w latach 2015-2016.

Na życzenie przedsiębiorców w Raporcie umieszczono studium przypadku z wdrożeń w branży (Case Study) oraz przeprowadzono ankietę wśród dostawców na temat funkcjonalności wskazywanych przez kierowników produkcji w rozmowach z konsultantami BPC.

Zawiera m.in.:

Zestawienie 100 firm objętych doradztwem Grupy BPC (o zatrudnieniu powyżej 50 pracowników). Przeanalizowano m.in. rozwiązania wykorzystywane dotychczas w przedsiębiorstwach branży farmacji i kosmetyki. Ankietowani wskazywali na systemy wspierające zarządzanie całą organizacją (klasy ERP), systemy monitorowania produkcji (klasy MES i SCADA) oraz obiegu dokumentów (klasy DMS). Z danych analitycznych BPC wynika m.in., że w grupie 100 przedsiębiorstw kosmetycznych i farmaceutycznych:

§  Blisko 80% przedsiębiorstw wykorzystuje system klasy ERP w zakresie zarządzania całą organizacją;
§  28 firm korzysta z systemów dedykowanych monitoringowi maszyn na produkcji;
§  71 przedsiębiorstw wykorzystuje do prowadzenia badań własne laboratoria;
§  30% firm zamierza w najbliższym czasie wdrożyć system klasy MES.

Wypowiedzi ekspertów w zakresie informatyzacji obszaru produkcyjnego w przedsiębiorstwach branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Wśród nich umieszczono również wywiad z Ekspertem, który przeprowadza procesy walidacyjne systemów informatycznych. Najważniejszym wnioskiem z rozmowy jest wskazówka dla przedsiębiorców:  czynności walidacyjne należy przeprowadzić już na etapie projektowania systemów, co nie tylko daje gwarancję bezpieczeństwa produkowanych wyrobów ale i możliwość oszczędności roboczogodzin przeznaczonych na przeprowadzenie walidacji. Ekspert zwrócił również uwagę na:

  • "Wytrychy" stosowane przez przedsiębiorstwa w zakresie spełniania norm GxP;
  • Podniesiony poziom ufności niektórych systemów informatycznych, dostosowanych do spełniania wymogów;
  • Odpowiedzialność za przeprowadzenie walidacji po stronie klienta i dostawcy systemu;
  • Korzyści wynikające z prawidłowo przeprowadzonej walidacji.

Kluczowe wymagania wobec rozwiązań klasy ERP, MES, LIMS. Konsultanci BPC opracowali w formie tabelarycznej zestawienie kluczowych funkcjonalności rozwiązań informatycznych dla poszczególnych klas systemów. Funkcjonalności mają postać ankietową, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą samodzielnie określić swoje potrzeby wobec systemu.

Katarzyna Lindner
Marketing Manager
Business Penetration & Consulting

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).