Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Dlaczego rynek akcji jest dobrym sposobem na inwestycje?

office | Przestrzeń dla biznesu

Inwestycje to pojęcie, które najczęściej ma swoje odzwierciedlenie w zakresie szeroko pojętych finansów. Jest często obecne w odniesieniu do papierów wartościowych, takich jak akcje czy obligacje. Niemniej jednak prawidłowo zaplanowany proces alokacji kapitału powinien być poparty konkretnymi działaniami. W odniesieniu do akcji szczególne ważne są pojęcia oczekiwanej stopy zwrotu oraz ryzyka. Do oszacowania tych pozycji pomocne są m.in. analiza fundamentalna i techniczna, które pozwalają zbudować odpowiednio zdywersyfikowany portfel.

Akcje jako jeden z instrumentów finansowych

Na wstępie należy zaznajomić się z pojęciem akcji. Otóż są one definiowane jako papiery udziałowe papiery wartościowe mające charakter zarówno materialny, jak i niematerialny. Nabywając określony pakiet, stajemy się współwłaścicielami danego przedsiębiorstwa. Wynika z tego, że poprzez inwestowanie w akcje zyskujemy wiele możliwości. Przede wszystkim mowa o przywileju uczestniczenia w wypłatach dywidend oraz głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Poza tym, posiadanie wspomnianych instrumentów pozwala na dodatkowy zarobek w momencie wzrastającej kapitalizacji przedsiębiorstwa i odsprzedania ich we właściwym momencie. Słuszna decyzja o inwestycji musi być jednak przemyślana i poparta konkretnymi przesłankami.

Budowa portfela inwestycyjnego

W przypadku inwestycji w akcje zderzamy się z dwoma podstawowymi definicjami: oczekiwaną stopą zwrotu oraz ryzykiem. Są to po części elementy zależne od siebie i wynikające ze specyfiki rynku. Budując nasz portfel inwestycyjny, powinniśmy zwrócić uwagę na naszą awersję do ryzyka i na tej podstawie dobierać instrumenty udziałowe. Przykładowo, nabywając pakiet akcji należący do startupu, który dopiero co pojawił się na giełdzie, możemy zakładać wysoką oczekiwaną stopę zwrotu. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę wyraźne ryzyko, które może doprowadzić do straty dużej ilości pieniędzy w przypadku niepowodzenia. Pośród tych zagadnień pojawia się pojęcie dywersyfikacji, czyli, krótko mówiąc, rozpraszania wspomnianego ryzyka. Dywersyfikacja polega na takim doborze instrumentów do portfela, w którym zachowamy odpowiednią strukturę dotyczącą oczekiwanej stopy zwrotu i poziomu ryzyka. W przypadku akcji będzie to np. połączenie stabilnych przedsiębiorstw z odpowiednio mniejszymi, ale rokującymi podmiotami.

Analiza techniczna i fundamentalna

Dobierając odpowiednie instrumenty do naszego portfela, powinniśmy posłużyć się jednym z dwóch narzędzi stosowanych przez inwestorów. Mowa o analizie technicznej i fundamentalnej. Pierwsza z nich pomoże nam określenie prawdopodobnej zmiany kursów, tylko i wyłącznie na podstawie dostępnych wykresów. Odnosi się do zasady mówiącej o tym, że rynek dyskontuje wszystko, co oznacza, że cena danych instrumentów odzwierciedla wszystkie dostępne informacje. Analiza techniczna pozwala przewidywać trendy oraz określać momenty wejścia i wyjścia z inwestycji m.in. poprzez osiągnięcie punktów przebicia.

Na drugim biegunie jest analiza fundamentalna. Zwolennicy tego rodzaju działań twierdzą, że inwestowanie w akcje jest procesem długotrwałym, który musi być poparty konkretnymi wynikami finansowymi spółki. Korzystając z tego rozwiązania, musimy przygotować się na obliczenie najważniejszych wskaźników finansowych, takich jak ROI, ROE, zadłużenie krótkoterminowe czy długoterminowe. Na szczęście, istnieje dzisiaj wiele rozwiązań, które pomagają inwestorom w powyższych obliczeniach. Zobacz, jak w łatwy sposób można uzyskać informacje o konkretnych spółkach. Jedyne co pozostaje, to podjęcie finalnej decyzji o zakupie konkretnego pakietu.

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).