Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Test: Radzenie sobie ze stresem

Michał Toczyski | Przestrzeń dla biznesu

W psychologii stres definiowany jest jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji (tzw. stresorami), którą charakteryzuje brak równowagi. Tyle z teorii, przejdźmy do praktyki: w naszym otoczeniu istnieje wiele elementów i sytuacji mających naturalną zdolność do wywoływania napięcia i silnych emocji. Warto zastanowić się, które z nich wywyłują w nas stres i podjąć próbę zapanowania nad jego destrukcyjną mocą. Zwłaszcza, że umiejętność radzenia sobie ze stresem to jesten z wymogów stawianych kandydatom do pracy przez niemal każdego pracodawcę.

TestCV.com - testy rekrutacyjne online!Nasz test, opisujący kompetencje w zakresie radzenia sobie ze stresem, służy do określenia, jak skutecznie badana osoba radzi sobie w sytuacjach trudnych; z jakim nastawieniem podejmuje wyzwania życiowe; w jakim stopniu potrafi utrzymać wewnętrzną równowagę; czy potrafi pracować pod dużą presją i dużym emocjonalnym napięciem; w jakim zakresie wykorzystuje umiejętności przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu; czy posiada umiejętność odprężania się po okresie długotrwałego stresu.

Poniżej znajduje się szereg twierdzeń opisujących różne zachowania. Przy każdym twierdzeniu zaznacz, w jakim stopniu zgadzasz się, że opisuje ono Ciebie.

1. Gdy napotykam na poważne trudności, ustalam plan działania i mobilizuję wszystkie siły, aby poradzić sobie z problemem..
a) Zupełnie nie zgadzam się
b) Nie zgadzam się
c) Trudno powiedzieć
d) Zgadzam się
e) Całkowicie zgadzam się

2. Kiedy jestem zdenerwowany, wyładowuję się na innych.
a) Zupełnie nie zgadzam się
b) Nie zgadzam się
c) Trudno powiedzieć
d) Zgadzam się
e) Całkowicie zgadzam się

3. Często odczuwam napięcie i zdenerwowanie.
a) Zupełnie nie zgadzam się
b) Nie zgadzam się
c) Trudno powiedzieć
d) Zgadzam się
e) Całkowicie zgadzam się

4. Mam takie zajęcie/hobby, które pozwala mi przez jakiś czas, zrelaksować się i zapomnieć o moich kłopotach.
a) Zupełnie nie zgadzam się
b) Nie zgadzam się
c) Trudno powiedzieć
d) Zgadzam się
e) Całkowicie zgadzam się

5. Gdy napotykam na poważne trudności, często popadam w przygnębienie, które odbiera mi siły do działania.
a) Zupełnie nie zgadzam się
b) Nie zgadzam się
c) Trudno powiedzieć
d) Zgadzam się
e) Całkowicie zgadzam się

6. Dbam o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.
a) Zupełnie nie zgadzam się
b) Nie zgadzam się
c) Trudno powiedzieć
d) Zgadzam się
e) Całkowicie zgadzam się

7. Kiedy coś mi się nie udaje, obwiniam siebie, że dopuściłem do takiej sytuacji.
a) Zupełnie nie zgadzam się
b) Nie zgadzam się
c) Trudno powiedzieć
d) Zgadzam się
e) Całkowicie zgadzam się

8. Mam w swoim otoczeniu bliskie osoby, z którymi mogę dzielić się swoimi osobistymi problemami.
a) Zupełnie nie zgadzam się
b) Nie zgadzam się
c) Trudno powiedzieć
d) Zgadzam się
e) Całkowicie zgadzam się

9. Kiedy mam do wykonania jakieś bardzo trudne zadanie, wolę zrezygnować, niż ponieść porażkę.
a) Zupełnie nie zgadzam się
b) Nie zgadzam się
c) Trudno powiedzieć
d) Zgadzam się
e) Całkowicie zgadzam się

10. Gdy sprawy nie idą po mojej myśli, zawsze staram się zobaczyć dobre strony sytuacji, w której się znajduję.
a) Zupełnie nie zgadzam się
b) Nie zgadzam się
c) Trudno powiedzieć
d) Zgadzam się
e) Całkowicie zgadzam się

Policz punkty:
Przyznaj sobie 4 pkt. za odpowiedzi: 1e, 2a, 3a, 4e, 5a, 6e 7a, 8e, 9a, 10e
Przyznaj sobie 3 pkt. za odpowiedzi: 1d, 2b, 3b, 4d, 5b, 6d 7b, 8d, 9b, 10d
Przyznaj sobie 2 pkt. za odpowiedzi: 1c, 2c, 3c, 4c, 5c, 6c 7c, 8c, 9c, 10c
Przyznaj sobie 1 pkt. za odpowiedzi: 1b, 2d, 3d, 4b, 5d, 6b 7d, 8b, 9d, 10b
Przyznaj sobie 0 pkt. za odpowiedzi: 1a, 2e, 3e, 4a, 5e, 6a 7e, 8a, 9e, 10a

WYNIKI:

Poziom I. (0-11) – wynik niski
Osobę, która uzyskała niski wynik w tym teście, można określić, jako osobę podatną na stres. Na ogół reaguje ona dużym napięciem na sytuacje trudne. Zdarza jej się , wątpić w swoją wartość i możliwości. Często unika sytuacji trudnych. Stres jest dla niej częściej paraliżujący niż motywujący. Zazwyczaj boi się podejmować wyzwania i dlatego wycofuje się z działania. W wielu sytuacjach społecznych odczuwa niepokój i zdenerwowanie. W obliczu pojawiających się problemów, zdarza jej się załamywać. Ma skłonność do zamartwiania się i doświadczania irytacji. Czasami może przejawiać agresywność lub wrogość. Miewa skłonność do poczucia bezradności i paniki w trudnych sytuacjach. Bywa nadmiernie krytyczna wobec siebie. Wskazana jest dla niej raczej praca w warunkach stabilnych, bez nagłych odchyleń od określonego standardu działania i o znormalizowanym czasie pracy. Osoba ta potrzebuje przyjaznego środowiska społecznego i więcej czasu na realizację powierzonych jej zadań.

Poziom II. (12-28) – wynik średni
Osoba, która uzyskała średni wynik w tym teście, odznacza się przeciętną odpornością psychiczną. Ma przeciętną wrażliwość na stres psychologiczny. Może dobrze radzić sobie w sytuacjach stresujących, jeśli będą one występowały sporadycznie i nie będą cechą stałą wykonywanych obowiązków służbowych. Przez większość czasu jest stabilna emocjonalnie. Reaguje lękiem i niepokojem jedynie w sytuacjach bardzo trudnych. W szczególnych przypadkach może doświadczać obaw, napięć i rozdrażnienia. Osoba ta raczej dobrze adaptuje się do środowiska. Nie zawsze, jednak, potrafi w pełni kontrolować swoje reakcje w sytuacji dużego emocjonalnego napięcia. Posiada przeciętną pewność siebie i zazwyczaj względny spokój w obecności innych osób. Zazwyczaj podejmuje wyzwania życiowe, ale zdarza jej się, wycofywać z działania, jeśli zadanie charakteryzuje się wyjątkowo dużym stopniem trudności i gdy uważa, że sobie nie poradzi. Potrafi przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu, wykorzystując indywidualne strategie odprężania się i obniżania napięcia.

Poziom III. (29-40) – wynik wysoki
Osoba, która uzyskała wysoki wynik w tym teście, jest emocjonalnie stabilna i posiada umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zazwyczaj jest zrównoważona, ogólnie zadowolona, wewnętrznie silna i odporna na stres. W sytuacjach trudnych stres działa na nią mobilizująco, co zwiększa jej motywację do osiągania celów. Osoba ta dobrze adaptuje się do środowiska. Posiada wysokie poczucie wartości, pewność siebie oraz spokój w obecności innych osób. Dobrze radzi sobie w trudnych sytuacjach. Potrafi panować nad swoimi reakcjami. Przeciwdziała negatywnym skutkom długotrwałego stresu, wykorzystując indywidualne strategie odprężania się i obniżania napięcia. Rzadko doświadcza obaw, napięć i rozdrażnienia. Odważnie podejmuje wyzwania życiowe. Jest w stanie skutecznie pracować pod dużą presją i dużym emocjonalnym napięciem. Osoba ta może z powodzeniem pracować na stanowiskach samodzielnych i odpowiedzialnych (np. kierowniczych), w trudnych fizycznie i psychologicznie warunkach (np. częste podróże, wysoka dyspozycyjność, nienormowany czas pracy, środowisko społeczne o dużej rywalizacji).

Portret użytkownika Marcin Wesel

Stres można okiełznać. Jeśli uzyskałeś słaby wynik, nie martw się. Spokojnie możesz nauczyć się żyć ze stresem i minimalizować jego wpływ na własne zachowanie.

Dla zainteresowanych: Obszerną listę porad i metod radzenia sobie ze stresem znajdziecie tutaj: http://wesel.co/jak-radzic-sobie-ze-stresem/

Portret użytkownika Gość

Hej, Do tej pory moim sposobem na stres było nie myślenie o nim, aczkolwiek im bardziej masz odpowiedzialne stanowisko tym trudniej z nim sobie radzić. Ostatnio do pracy biorę Nervocalm. Jakiś czas temu kupiłam w aptece i muszę przyznać, że jest to dobry suplement, działa kojąco na nerwy i nie otumania. Początkowo się bałam, że będę otępiała, ale okazało się, że ma zróżnicowany skład i jeszcze daję siłę normalnie funkcjonować.

Portret użytkownika Rafał Cichy-Choroniewski

Słuch i dotyk. Te dwa zmysły, odpowiednio stymulowane mają szczególnie łagodzący wpływ na stany napięcia emocjonalnego. Możemy je wykorzystywać biernie - np. słuchając muzyki i odczuwając wrażenia płynące z dotyku, lub czynnie - tworząc własną przestrzeń dźwiękową poprzez kontakt palców z instrumentem muzycznym.

Zrób taki prosty eksperyment. Wybierz miejsce dosyć spokojne, ale otwarte na płynące z różnych kierunków dźwięki - np. ławkę w parku, ale nieopodal miejskiego życia. Usiądź i zamknij oczy. Uświadom sobie odczucia płynące z dłoni ułożonych na udach lub na ławce. Przenieś następnie świadomość na otaczający cię horyzont dźwiękowy. Postaraj się, ale bez napięcia, ogarnąć w tym samym czasie wszystkie dobiegające dźwięki. Utrzymaj taką beznapięciową koncentrację przez kilka minut, lub tak długo jak będzie ci to sprawiało przyjemność. Otwórz oczy. Zapamiętaj to wrażenie i wracaj do niego ile razy poczujesz na nie ochotę.

Otwórz się na możliwość czynnego relaksu dźwiękowo-dotykowego. Wymaga nieco więcej zaangażowania niż metoda bierna, ale dostarcza silnego i długotrwałego efektu odprężenia. Będzie ci do tego potrzebny prosty instrument muzyczny, o niezwykłym brzmieniu, na którym własnymi dłońmi wyczarujesz magiczne przestrzenie dźwiękowe bez większego wysiłku. Po więcej informacji zapraszam na tongtang.pl

Portret użytkownika klara

Starałam się o pracę w bardzo dobrej firmie , dostałam tydzień czasu na przygotowanie się . Cały ten tydzień stres nie dawał mi żyć . Nie mogłam nic zjeść, byłam w kiepskim humorze , szybko się irytowałam . Koleżanka poleciła mi Forstres. Pomyślałam że co mi szkodzi. Jestem po nich bardziej opanowana , pomagają mi opanować stres .

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).