Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Platinum API (dla webmasterów)

Kursy walut NBP

Najprostszym sposobem na zamieszczenie standardowych czterech walut na swojej stronie jest użycie poniższego kodu IFRAME. Widget pokaże aktualne kursy walut: USD, EUR, GBP, CHF.

HTML

<iframe style="width: 175px; height: 100px; border: 0pt none;" src="http://www.mentora.pl/misc/waluty/waluty.php" frameborder="0" scrolling="no">
<a href="http://www.aktywa.biz/kursy-walut" target="_blank">Kursy walut</a></iframe>

PHP

Opcją zaawansowaną jest użycie kodu PHP, który zamieści kopię kursów walut na Twoim serwerze i będzie go wczytywał bezpośrednio na Twoją stronę. Co więcej, w tej opcji można wybrać dowolne waluty, które mają pokazywać się na stronie. Wymagane jest, by w głównym folderze znajdował się katalog cache/ i miał uprawnienia dostępu 777.

Kod pierwszy:

<?php
function waluty($waluty='USD,EUR,GBP,CHF') {
$file = 'cache/'.$waluty.'.php';
if ((!file_exists($file)) OR (filemtime($file) < (time() - 86400)))
 {
  @copy('http://www.mentora.pl/misc/waluty/kursy.php?currency='.$waluty, $file);
 }
include($file);
}
?>

Kod drugi:

<?php if(function_exists('waluty')) waluty('USD,EUR,GBP,CHF'); ?>

W kodzie drugim możemy wypisać po przecinku symbole wszystkich walut, których kursy udostępnia NBP. Nie można używać w tym ciągu spacji (!). W kodzie strony zamieszczamy wyżej kod pierwszy (tylko raz) i niżej kod drugi (dowolną ilość razy, jeśli chcemy wyświetlać kilka widgetów).

Newsy z portali Platinum Group

Możemy zamieścić skrót najnowszych wiadomości w postaci niewielkiego widgetu. W tym calu wystarczy zamieścić na stronie prosty kod HTML.

HTML

<iframe src="http://www.scorise.com/sites/all/files/widget_news.php?q=mentora.pl/rss.xml&target=blank&desc=1&ilosc=5"
frameborder="0" style="border:1px solid #008000; padding:3px; width:200px; height:200px;">
<a href="http://www.mentora.pl/" target="_blank"
title="Przestrzeń dla biznesu">Najnowsze informacje z portalu Mentora.pl</a>
</iframe>

Instrukcja:

 1. Jako parametr q= wpisujemy wybraną domenę portalu (np. "mentora.pl"), ukośnik "/" i końcówkę "rss.xml". Przykład: mentora.pl/rss.xml
 2. Parametr target=blank otwiera link w nowym oknie, target=top otwiera link w tym samym oknie.
 3. Parametr desc=1 ustawiamy, gdy chcemy pokazać wprowadzenie do artykułu. Nie używamy tego parametru, gdy nie chcemy wprowadzeń.
 4. Parametr ilosc=5 informuje widget, ile newsów ma być pokazanych. W większości przypadków ilość wynosi od 1 do 10.
 5. W części style=" ... " możemy określić wielkość bloku (width, height), obramowanie (border), i margines wewnętrzny (padding).

PHP

Tutaj kod wygląda już na bardziej zaawansowany. W kodzie pierwszym NIC NIE ZMIENIAMY, chyba, że jesteś programistą i znasz się na tym. Kod ten zamieszczamy na początku pliku PHP.

Kod pierwszy

<?php function feed_cache($title='', $image='', $url='', $feed='http://www.mentora.pl/rss.xml', $cfile='blog.xml', $limit=10, $show_desc=false, $list=NULL, $path='cache/') {
$file=$path.$cfile;
 
 if ((!file_exists($file)) OR (filemtime($file) < (time() - 21600)))
 {
  @copy($feed, $file);
 }
$block = str_replace('.xml', '', $cfile);
echo '<div class="block" id="block_'.$block.'">';
if($title && $url) echo '<div class="title"><a href="'.$url.'" title="'.$title.'">'.$title.'</a></div>';
if($image && $url) echo '<a href="'.$url.'" title="'.$title.'"><img src="'.$image.'" alt="'.$title.'" /></a>';
 
 $wpisy = simplexml_load_file($file);
  if($list) echo '<ul class="feed_list">';
$z=1;
 foreach($wpisy -> xpath('/rss/channel/item') as $wartosc){
  if($z<=$limit) {
  if($list) echo '<li';
     if(($show_desc!=false) && (($show_desc=='all') OR ($show_desc==$z))) { echo ' class="feed_desc"'; }
  if($list) echo '>';
  echo '<a href="'.$wartosc->link.'" class="feed_item">'.$wartosc->title.'</a>';
  if(($show_desc!=false) && (($show_desc=='all') OR ($show_desc==$z))) {  
  $a=array('&lt;', '&gt;', 'czytaj dalej'); $b=array('<', '>', '');
  $description = str_replace($a, $b, $wartosc->description);
  $description = substr(strip_tags($description), 0, 200);
  echo '<br />'.$description;
  }
  if($list) echo '</li>';
  $z++;
  }
 }
  if($list) echo '</ul>';
echo '</div>';
} ?>

Kod drugi

<?php
if(function_exists('feed_cache'))
feed_cache('Młoda krew Biznesu', 'http://www.platinumgroup.pl/images/loga-h20/mentora.png', 'http://www.mentora.pl/', 'http://www.mentora.pl/rss.xml', 'mentora.xml', 5, 1, 1);
?>

Instrukcja:

 1. 'Młoda Krew Biznesu' - w to miejsce wstawiamy nagłówek naszego bloku, widgetu, który później można sformatować za pomocą stylów CSS. Jeśli nie chcemy nagłówka, zostawiamy puste apostrofy ('').
 2. 'http://www.platinumgroup.pl/images/loga-h20/mentora.png' - Tutaj zamieszczamy link do głównego obrazka. To pole także możemy zostawić puste.
 3. 'http://www.mentora.pl/' - tu wstawiamy link do podstrony, do której ma prowadzić kliknięcie obrazka albo nagłówka.
 4. 'http://www.mentora.pl/rss.xml' - tutaj zamieszczamy link do wybranego kanału RSS naszych portali czy też kanału bezpośredniej kategorii.
 5. 'mentora.xml' - to jest nazwa pliku tworzonego w folderze cache/, który to katalog należy utworzyć w głównym folderze witryny. Uprawnienia 777.
 6. 5 - ilość artykułów
 7. 1 - czy ma pojawić się wprowadzenie do pierwszego artykułu? Jeśli nie, wpisz "false".
 8. 1 - czy artykuły mają być wyświetlane w liście HTML? (<ul>, <li>)

Platynowy Portal

Możesz mieć własny zautomatyzowany portal wyświętlający najnowsze artykuły z naszych witryn. Możesz dowolnie w nim skonfgurować ilość pojawiających się newsów i wszystkie inne parametry opisane powyżej. Przykład takiego portalu znajdziesz na stronie http://portal.platinumgroup.pl .

Wszystkie pliki źródłowe znajdują się w załączniku Skrypt Platynowego Portalu.zip.

ZałącznikWielkość
Skrypt Platynowego Portalu.zip86.24 KB