Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

BHP - P.W. LJM - profesjonalne szkolenia, oceny ryzyka, instrukcje

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LJM Leszek Maruszczyk - nasza firma oferuje profesjonalny outsourcing służby BHP na terenie województw opolskiego i śląskiego (sprawdź obszar działania). W skład oferty wchodzą między innymi:

1. Pełna obsługa BHP zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie służb BHP, między innymi ważniejsze punkty:
1.1. Przeglądy stanu bhp i ppoż z raportami - okresowo, zgodnie z ustaleniami pomiędzy LJM, a klientem
1.2. Udział w opracowywaniu ocen ryzyka zawodowego, instrukcji BHP i wszystkich innych dokumentów zakładowych, związanych z BHP, np. wzory skierowań na badania lekarskie, załączniki do regulaminów w zakresie odzieży i obuwia roboczego, ŚOI itp. (udział P.W. LJM w opracowywaniu tych dokumentów może być większościowy - czyli LJM w większości opracowuje te dokumenty, a zasięga języka u pracodawcy / wyznaczonych pracowników w kwestiach wymagających uszczegółowienia).
1.3. Przeprowadzanie postępowań powypadkowych:
- wypadki przy pracy - dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, agencyjnej umowy o pracę
- wypadki w drodze do pracy i z pracy
- wypadki innych osób, nie będących pracownikami, na terenie zakładu (zleceniobiorcy, dziełobiorcy, osoby trzecie)
+ prowadzenie rejestrów wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypełnianie obowiązków statystycznych związanych z wypadkami.
1.4. Analiza stanu BHP - przynajmniej raz w roku.

Ponadto oferujemy usługi, które nie są zawarte w Rozporządzeniu w sprawie służb BHP, to jest:
1.5. Udział w kontrolach z Inspekcji Pracy - jeśli taka kontrola będzie mieć miejsce i klient będzie sobie życzył naszego udziału.
W ramach tego podpunktu oferujemy także przygotowanie do kontroli z Inspekcji Pracy dla firm, które dotąd nie były klientami LJM, w tych przygotowaniach rozważamy, czy ilość czasu pozostałego do kontroli i warunki BHP panujące w zakładzie pozwalają na dokładne przygotowanie zakładu do kontroli z PIP, czy też przygotowania skupić się powinny na najważniejszych kwestiach (np. kiedy do kontroli pozostało niewiele czasu).
1.6. Przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP dla wszystkich grup pracowniczych (pracowników robotniczych, administracyjno - biurowych, kadry inżynieryjno-technicznej, pracodawców i pracowników na stanowiskach kierowniczych).
1.7. Szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa pracy, w szczególności BHP, także przy różnego rodzaju sprawach sądowych związanych z tą tematyką, a w których jedną ze stron jest pracodawca.
1.8. Udział w przeglądach dotyczących zgodności maszyn posiadanych przez pracodawcę z minimalnymi lub zasadniczymi wymaganiami w tym zakresie (szczególnie dotyczy starszych maszyn i ich zgodności z obowiązującymi przepisami.
W p. 1.7. i 1.8. LJM bierze pod uwagę zabezpieczenie pracodawcy od strony prawnej, ale także celem tych działań jest minimalizacja ryzyka kosztów (np. roszczenia w sprawach sądowych, propozycje dostosowania maszyn niespełniających wymogów BHP w taki sposób, by modyfikacja była skuteczna przy minimalnym możliwym koszcie).

Profesjonalne BHP Opols, Kędzierzyn Koźle, Strzelce Opolskie, Krapkowice, Prudnik

Mapa: 
Dane kontaktowe
Adres e-mail: 
pwljm.pl@gmail.com
Telefon: 
602718659
Adres: 
ul. Jana Bytnara "Rudego" 3c / 413
Kod pocztowy: 
45-265
Miejscowość: 
Opole
Województwo: 
opolskie

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie BHP:

  • szkolenia BHP wstępne i okresowe
  • dokumentację BHP: instrukcje, oceny ryzyka, wykazy i załączniki do regulaminu, dokumentacje oceny wydatku energetycznego itp.
  • postępowania powypadkowe po wypadkach pracowników, pracowników tymczasowych, zleceniobiorców, dziełobiorców, innych osób, po wypadkach w drodze do pracy i z pracy,
  • coroczne analizy stanu BHP
  • przygotowujemy także do kontroli PIPi reprezentujemy pracodawcę na takiej kontroli, oraz przed innymi organami nadzorującymi rynek pracy

Zobacz film przedstawiający, czym się zajmujemy:

 

Galeria: 
BHP Opolskie i Śląskie - dane kontaktowe
POdstawowe obowiązki z zakresu BHP
Infografika: oferta usług BHP
Zadania służby BHP - w skrócie

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).