Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

HR

POZAKODEKSOWE INSTRUMENTY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W PRAKTYCE, 18-19 marca 2015, Warszawa

Udział w warsztatach, które odbędą się w dniach 18-19 marca w Warszawie (Regent Warsaw Hotel), pozwoli Państwu zapoznać się z regulacjami, które warto i można zastosować w firmie, tak by jak najbardziej zoptymalizować współpracę w ramach grup kapitałowych. Szczegółowe omówienie pozakodeksowych instrumentów nadzoru właścicielskiego w kluczowych zakresach funkcjonowania holdingów, będzie dla Państwa znakomitą sposobnością by przenieść skuteczne rozwiązania na grunt Państwa organizacji.

Nowoczesna komunikacja w przedsiębiorstwie - trendy, kanały, narzędzia, 17 lutego 2015, Warszawa

Liczba kanałów oraz narzędzi komunikacyjnych wykorzystywanych w organizacjach stale rośnie.

Dlaczego doradztwo personalne jest potrzebne?

Redakcja | Przestrzeń dla biznesu

Obecnie, gdy na rynku pracy zachodzą dość poważne zmiany, trudno pominąć aspekt wyboru i utrzymania pracownika w firmie.