Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Dobra historia w BIK - co oznacza i jak ją wypracować?

Redakcja | Przestrzeń dla biznesu

O BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej słyszał każdy, kto kiedykolwiek starał się o pożyczkę lub kredyt. W instytucji tej gromadzone są i przetwarzane dane o kredytobiorcach banków, SKOK-ów, a od niedawna także klientach niektórych firm pożyczkowych. Informacje te tworzą historię kredytową danego kredytobiorcy i służą do jego oceny kredytowej przy ubieganiu się przez niego o kredyt lub pożyczkę. Posiadanie pozytywnej historii w BIK ułatwia zaciągnięcie kredytu, a także umożliwia otrzymanie go na lepszych warunkach.

Jakie informacje gromadzone są w BIK?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało utworzone w 1997 r. przez Związek Banków Polskich oraz banki na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. Instytucja ta jest upoważniona do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania podmiotom zajmującym się udzielaniu kredytów informacji niezbędnych do oceny kredytowej klientów. Do podmiotów tych zalicza się banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe, udzielające tzw. kredytów konsumenckich. W BIK gromadzone są informacje o zobowiązaniach danej osoby, takich jak:

 
 • zaciągniętych przez nią kredytów bankowych i niektórych kredytów udzielonych jej przez SKOK-i lub firmy pożyczkowe (nie wszystkie te instytucje przekazują informacje do BIK)

 • debecie w rachunku bankowym

 • karcie kredytowej

 • zakupach ratalnych

 • kredytów poręczonych

 

Informacje te mają charakter pozytywny lub negatywny, ponieważ w bazie odnotowywane są zarówno terminowe spłaty zobowiązań, jak i wszelkie opóźnienia. Z danych tych mogą korzystać wszystkie instytucje udzielające kredytów lub pożyczek, przy czym pełny dostęp do bazy mają te instytucje, które zgodziły się na współpracę opartą na zasadzie wzajemności, czyli na przekazywanie informacji o swoich klientach.

Termin przechowywania i udostępniania danych

To, jak długo BIK przechowuje informacje o zobowiązaniach danego kredytobiorcy zależy przede wszystkim od wyrażonej przez niego zgody na przetwarzanie tych danych.

 

W przypadku terminowo spłaconych kredytów:

 
 • informacje na ich temat przestają być udostępniane po całkowitej ich spłacie

 • informacje te mogą być udostępniane innym instytucjom przez okres nie dłuższy niż 5 lat tylko wtedy, jeśli kredytobiorca wyraził na to zgodę

 • informacje są przetwarzane przez 12 lat od daty spłaty zobowiązania wyłącznie w celach statystycznych

 

W przypadku kredytów, których spłata nie była terminowa, a opóźnienie w spłacie wynosiło min. 60 dni:

 
 • informacje na ich temat są przetwarzane przez BIK przez 5 lat od dnia spłaty kredytu i nie jest na to wymagana zgoda kredytobiorcy. Warunkiem jest jednak upływ 30 dni od daty poinformowania kredytobiorcy przez instytucję kredytową o zamiarze przetwarzania jego danych bez jego zgody.

 

Warto przy okazji wspomnieć, że poza powyższymi sytuacjami, gdy informacje na temat zaciągniętych i spłaconych kredytów przestają być udostępniane instytucjom finansowym, nie ma możliwości usunięcia swoich danych z BIK. Wyjątkiem są informacje nieprawdziwe, które znalazły się w bazie np. wskutek pomyłki lub zaniedbań ze strony kredytodawcy (np. gdy nie poinformował on BIK o spłacie kredytu przez klienta). Kredytobiorca może także w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych, ale tylko tych, które dotyczą kredytów spłaconych.

Scoring - punktowa ocena ryzyka kredytowego w BIK

Na podstawie danych zgromadzonych na temat kredytobiorcy BIK wystawia mu ocenę kredytową. Wykorzystywany jest do tego scoring, czyli metoda punktowa, w której 192 punkty oznaczają najgorszą ocenę, a 631 punkty ocenę najlepszą. Scoring dla danego kredytobiorcy nie jest stały, lecz obliczany jest na nowo przy każdym zapytaniu składanym przez instytucję finansową. Obliczany jest on na podstawie specjalnego algorytmu, który bierze pod uwagę następujące dane:

 
 • terminowość w spłacie kredytów

 • aktywność kredytowa (chodzi głównie o liczbę dotychczas spłaconych kredytów)

 • wykorzystanie limitów kredytowych w rachunku

 • częstotliwość ubiegania się o kredyt

 

Najważniejszym elementem oceny jest terminowość spłaty zobowiązań, bo stanowi ona aż 76% całkowitej oceny punktowej! Ważna jest tutaj zarówno długość opóźnienia (0-30 dni, 31-90 dni czy 91-180 dni), jak również wysokość niespłaconej w terminie kwoty oraz częstotliwość występowania kolejnych opóźnień.

Pozytywna historia w BIK dzięki pożyczkom przez internet?

Najważniejszą zasadą jest posiadanie historii w BIK w ogóle. Niektóre osoby błędnie wychodzą z założenia, że niewyrażanie zgody na przetwarzanie danych o ich kredytach i brak informacji o nich w BIK pozytywnie wpłynie na ich ocenę kredytową. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie – im więcej jest w BIK informacji o spłaconych kredytach, tym lepszą ma się ocenę punktową. Niestety osoby młode lub osoby, które rzadko w przeszłości zaciągały kredyty także mogą mieć ubogą historię w BIK, co może w przyszłości utrudnić im dostęp do kredytów. Osoby takie powinny zainteresować się produktami finansowymi np. od czasu do czasu zaciągnąć niewielką pożyczkę przez internet, choćby na przykład na stronie https://www.szybkagotowka.pl/, kupić coś na raty lub uruchomić sobie limit na koncie.  

Posiadacze jakichkolwiek kredytów, pożyczek, rat czy debetów na rachunku powinny bezwzględnie dbać o terminowe regulowanie zobowiązań. W przypadku poważniejszych kłopotów finansowych warto szukać porozumienia z instytucją finansową, która może przedłużyć termin spłaty pożyczki, udzielić kredytu konsolidacyjnego zmniejszającego wysokość miesięcznych rat, czy nawet w sytuacji wyjątkowej zgodzić się na tzw. wakacje kredytowe.

 

Chcąc mieć jak najlepszą historię w BIK, warto również systematycznie ją sprawdzać. Wystarczy założyć konto na stronie internetowej bik.pl i zdecydować się na jeden z oferowanych Profili klienta. Przykładowo w ramach Konta Próbnego można w ciągu 60 dni wygenerować za darmo niepełną wersję swojego Profilu Kredytowego. Pełny raport w ramach Konta Podstawowego z kolei kosztuje 36 zł. 

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).