Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego – jak to zrobić?

office | Przestrzeń dla biznesu

Inwestowanie pieniędzy na giełdzie papierów wartościowych, na międzynarodowym rynku walutowym Forex, na rynku surowców czy przy lokowaniu środków w instrumenty pochodne rodzi ryzyko utraty części lub całości posiadanej kwoty. Jednak im więcej różnych aktywów znajdzie się w portfelu gracza, tym zasadniczo maleje ryzyko straty całości pieniędzy, ponieważ występuje w tym przypadku efekt dywersyfikacji. Na czym on właściwie polega i dlaczego jest tak ważny w przypadku inwestowania?

Dywersyfikacja w praktyce

Zarówno w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej, jak i inwestowania pieniędzy na różnych rynkach, można mówić o dywersyfikacji. Pozwala ona na zmniejszenie ryzyka inwestycji czy ryzyko prowadzenia firmy, poprzez zróżnicowanie. W przypadku inwestorów owe różnicowanie polega na rozłożeniu aktywów na różne obszary, co pomaga w zminimalizowaniu ryzyka strat na wszystkich obszarach. Inwestor giełdowy czy ten działający poza rynkiem giełdowym może stosować dywersyfikacje i tym samym minimalizować utratę całego lub większej części swojego kapitału.
Z drugiej strony inwestor musi mieć świadomość, że strategia dywersyfikacji przy lokowaniu środków finansowych nie spowoduje, że straty na pewno ominą go, ale będą z pewnością mniejsze, niż gdyby wszystkie swoje środki zainwestował w jeden typ inwestycji czy w aktywa jednej spółki giełdowej.

 

Trzy podstawowe metody dywersyfikacji

Dywersyfikacja polega na rozdzieleniu pieniędzy inwestora na różne rynki i aktywa inwestycyjne, dla ograniczania ponoszonego ryzyka straty. Zasadniczo istnieją trzy podstawowe metody dywersyfikacji. Można wśród nich wyróżnić jej typy, biorąc pod uwagę cel i horyzont podejmowanych inwestycji, rodzaj rynków inwestycyjnych i rodzaj aktywów.
Zarówno cele inwestycyjne, jak i horyzonty podejmowania takich działań, są ze sobą powiązane. Możemy podejmować inwestycje krótko, średnio i długoterminowe. Najlepiej, by w portfelu znalazły się wszystkie trzy rozwiązania, a to z kolei umożliwia określenie celów inwestycji i rozłożenia ich w czasie.
Rynki, na których inwestujemy, są krajowe i zagraniczne. Jeśli jesteśmy początkującymi inwestorami, najlepiej skupić się na lokowaniu środków tylko w Polsce. Z czasem można zastanowić się nad rozszerzeniem swojej działalności na rynki zagraniczne, przy pomocy maklerów, którzy pozwalają na inwestowanie kapitału np. na giełdzie w Nowym Jorku, Frankfurcie czy w Tokio i w Londynie.

 

Przykłady strategii dywersyfikacji na giełdzie

Podczas inwestowania na giełdzie papierów wartościowych można stosować wiele różnych strategii dywersyfikacyjnych przy ograniczaniu ryzyka. Inwestorzy często kupują akcje różnych spółek i umieszczają je w swoim portfelu inwestycyjnym, ale niekoniecznie dokonują dywersyfikacji. Jeśli spółki te będą pochodziły z takiej samej branży, to kryzys w niej spowoduje, że straty będą znaczne po stronie inwestora.
Kreowanie możliwie najbardziej zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego polegać powinno nie tyle na lokowaniu pieniędzy w akcje różnych spółek, ile w spółki działające na różnych rynkach, w branżach lub obszarach geograficznych, najlepiej jak najmniej powiązane ze sobą. Obniżenie kursu akcji jednej spółki nie powinno być czynnikiem pociągającym w dół notowania akcji innej spółki, w którą zainwestował gracz giełdowy.
Można na przykład kupować akcje spółek innowacyjnych, a także spółek wydobywczych czy zajmujących się produkcją i handlem odzieżą. Nie są one powiązane ze sobą, a przynajmniej korelacja ta jest nieznaczna. Taka metoda inwestowania, która polega na dywersyfikowaniu swoich inwestycji, przynosi oczekiwane skutki w postaci ochrony przed zawirowaniami na różnych rynkach. Spadki pojawiające się w jednej branży nie przekładają się wówczas na spadki w innej albo po prostu nie musi tak być. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/akcje
Inwestycje można też dywersyfikować, wprowadzając do swojego portfela inwestycyjnego aktywa różnego rodzaju, w tym akcje giełdowe, złoto, surowce, nieruchomości, czy inwestycje w instrumenty pochodne, jak kontrakty na różnice kursowe CFD. Sprawdź: https://pl.wikipedia.org/wiki/XTB

 

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).