Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Rodzaje transakcji na rynku Forex

Michał Toczyski | Przestrzeń dla biznesu

Tym, co przyciąga inwestorów na Forex, jest przede wszystkim możliwość zarabiania na spadkach i wzrostach kursów walut. Chcąc jednak osiągać zyski przy inwestowaniu na międzynarodowym rynku walutowym, koniecznością jest zdobycie podstawowej wiedzy. Bez znajomości najważniejszych zasad panujących na Forex, ciężko jest inwestować z sukcesem. Jedną z kluczowych kwestii jest znajomość rodzajów transakcji.

Jeśli chodzi o inwestowanie na rynku Forex, istotną rolę odgrywa kontrolowanie momentu otwierania i zamykania pozycji. Tylko w ten sposób można realnie zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie zysków, minimalizując jednocześnie ryzyko utraty zdeponowanego kapitału.

Czym są długie i krótkie pozycje?

Dokonując transakcji na rynku Forex, warto pamiętać o istnieniu pozycji długiej i krótkiej.

Z pozycją długą inwestor ma do czynienia, gdy dochodzi do zakupu pary walutowej z myślą o osiągnięciu przez kurs zwyżki. Z kolei pozycja krótka to sprzedaż pary walutowej wówczas, gdy inwestor liczy na spadek cen.

Zlecenia natychmiastowe

Decydując się na inwestowanie w waluty, można dokonać zlecenia natychmiastowego. Zgodnie z jego specyfiką, zlecenie odbywa się od razu - w przypadku pozycji długiej walutę można kupić po cenie Ask, natomiast w przypadku pozycji krótkiej - po cenie Bid.

Otwieranie pozycji przy zleceniach oczekujących

W przypadku otwierania pozycji, można skorzystać z automatycznych zleceń. Dzięki nim nie ma konieczności ciągłego sprawdzania zmian zachodzących na rynku Forex.

  • Buy Stop - zlecenie pozwalające na otwieranie pozycji długiej, gdy kurs przekroczy ustalony poziom, ale będzie wykazywał trend zwyżkowy.
  • Sell Stop - zlecenie pozwalające na otwieranie pozycji krótkiej, gdy kurs przekroczy ustalony poziom, ale nadal będzie wykazywał tendencję do spadku.
  • Buy Limit - zlecenie, które umożliwia otwieranie pozycji długiej wtedy, gdy kurs odbije się od wcześniej ustalonego punktu wsparcia i w ten sposób zapoczątkuje tendencję do zwyżki.
  • Sell Limit - zlecenie działające na podobnej zasadzie co Buy Limit. Umożliwia automatyczne otwieranie pozycji krótkiej, gdy kurs odbije się od poprzedniego poziomu, zapoczątkowując tym samym trend spadkowy.

Zamykanie pozycji przy zleceniach oczekujących

Inwestowanie na międzynarodowym rynku walutowym pozwala również dokonywać zamykania pozycji przy wykorzystaniu zleceń oczekujących. Ich istotą funkcjonowania jest ograniczanie strat lub zrealizowanie zysków.

  • Stop Loss - zlecenie, dzięki któremu można ograniczyć straty związane z niekorzystnymi zmianami kursu pary walutowej. Taka opcja daje możliwość zamknięcia pozycji automatycznie, jeśli kurs zacznie obierać niekorzystny dla inwestora kierunek.
  • Trailing Stop - zlecenie, które stanowi modyfikację zlecenia Stop Loss. Zmienia się ono wraz z kursem o określoną przez inwestora liczbę pipsów.
  • Take Profit - zlecenie pozwalające na automatyczne zamknięcie pozycji wówczas, gdy inwestor osiągnie ustalony przez siebie poziom zysku.

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).