Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Wywiad: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Michał Toczyski | Przestrzeń dla biznesu

Rozmawiam z Łukaszem Porębskim ze Stowarzyszenia Inwestorow Inywidualnych.

Michał Toczyski: Czym zajmuje się Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych?

Stowarzeszenie Inwestorów Indywidualnych jest organizacją pozarządową zrzeszającą inwestorów indywidualnych i osoby fizyczne, które posiadają swoje oszczędności, nadwyżki finansowe i chciałyby je ulokować, inwestować na rynku kapitałowym - np. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Takich inwestorów zrzeszamy już w tej chwili ponad 6 tysięcy, także to największe i w sumie jedyne tego typu stowarzyszenie inwestorów w Polsce. Działalność w Polsce dzieli się na dwie kategorie. Pierwszy jest dział edukacyjno-analityczny, na którym się mocniej skupiamy i kierujemy go do ogółu inwestorów. Mogą oni korzystać z naszych materiałów edukacyjnych, szkoleniowych, analitycznych. Nie jestesmy firmą inwestycyjną czy też inną instytucją finansowa, która mówi że trzeba kupić ten papier, tamtem należy sprzedać, na tym zarobi się tyle, itd. Jesteśmy podmiotem, który edukuje i mówi, w jaki sposób powinno się inwestować, w jaki sposób analizować, aby poźniej inwestor sam mógł się tego nauczyć. Innymi słowy nie dajemy ryby, tylko dajemy wędkę.

Stowarzyszenie gromadzi inwestorów tylko wokół NewConnectu, Giełdy, Forexu czy także innych rynków i możliwości pomnażania kapitału?

Gromadzimy ogół inwestorów inwestujących na giełdzie, forexie, w waluty, inwestycje alternatywne, czyli w sztukę, wino. Materiałów z giełdy jest najwięcej z racji jej specyfiki i naszej historii kapitalizmu. Osób inwestujących w akcje zdecydowanie mamy najwięcej. Są to mniejesi inwestorzy, którzy mają mocno zdywersyfikowane portfele. Druga działka to organizacja konferencji, szkoleń w różnych miastach Polski. A także czasopismo Akcjonariusz, w którym nie ma komentarzy rynkowych, są tylko treści edukacyjne napisane przez praktyków. Tak, jak pan widzi w najnowszym numerze jest wszystko o walnych zgromadzeniach oraz artykuł dotyczący analizy technicznej od podstaw. Są to artykuły ponadczasowe.

Kim są ci praktycy?

To pracownicy instytucji finansowych, osoby inwestujące na rynku oraz niezależne podmioty. Artykuł o zgromadzeniach napisany został przez mojego kolegę ze stowarzyszenia, który był na 40-stu walnych zgromadzeniach - tylko w tym roku. Opisuje, jak to wygląda, jakie są problemy, w jaki sposób trzeba rozmawiać z domem maklerskim, na co należy uważać, o czym należy pamiętać.

Plus członkowie stowarzyszenia mają możliwość uczestniczenia w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Państwa?

Tak, uczestnicy mają wiele takich propozycji od nas i informujemy ich o eventach takich, jak dzisiaj, gdzie można bezpłatnie skorzystać i uzyskać wiedzę. Członkowie stowarzyszenia mają wstęp na niektóre wydarzenia bezpłatnie bądź taniej, a inni mogą z nich korzystać po standardowych cenach. Prowadzimy także inne projekty obok Akcjonariusza, konferencji i szkoleń. Należy do nich m.in. Portfel SII, gdzie pokazujemy, jak inwestor powinien swoje działania prowadzić, jakie powinny być proporcje posiadania gotówki, obligacji i akcji. To jest taka jedna odnoga stowarzeszenia. A druga to działalność interwencyjna – interwencje giełdowe. Najkrócej jednak mogę to opisać w ten sposób, że jeden inwestor indywidualny przy sporach – a spory ostatnio występują raczej często z domami maklerskimi – ma bardzo małe szanse na powodzenie.

Jakiego rodzaju są to spory?

Za chwileczkę podam przykłady. Natomiast stowarzyszenie reprezentując inwestorów i występując na walnych zgromadzeniach spółek, może blokować pewne niekorzystne, krzywdzące dla inwestorów uchwały.

Czyli jest to działalność lobbingowa?

Też - w zakresie ochrony inwestorów przed niekorzystnymi zmianami. Jest to na przykład blokowanie fuzji, wybieranie ludzi do rady nadzorczej. Czuwamy tak naprawdę, co się w spółce dzieje i pilnujemy, by te protesty przebiegały sprawnie i zgodnie ze sztuką. Wyłączamy pewne niekorzystne zmiany w statutach. Duży inwestor, większościowy, może posiadać inne interesy, niż ten mały. Na przykład ma spółkę zależną.

I Wy trzymacie stronę...?

Oczywiście, małego inwestora. To są ludzie, którzy sami nie będą w stanie nic przeforsować, ale gdy się połączy tę grupę, to wtedy już mogą dużo zrobić. Taka sprawa wystąpiła w spółce PolAqua, gdzie hiszpański Dragados, który posiada ponad 50% akcji chciał wprowadzić zmiany w statucie okręslające, że jeśli nie będzie przynajmniej połowa kapitału zakładowego reprezentowana na walnym zgromadzeniu, to ono nie może się odbyć. Innymi słowy – nie ma nas, nie ma wolnego zgromadzenia. Osoba posiadająca ponad połowę wszystkich akcji jest właścicielem spółki i może de facto zrobić z nią wszystko – łącznie z jej zamknięciem. Czasami odbywają się głosowania, w których jeden głos na "nie" blokuje uchwałę, wtedy taka sprawa trafia do sądu. Konkludując – sprawa została przez nas wygrana, zaskarżyliśmy uchwałę i wygraliśmy.

Reprezentuję dziś także portal Mentora.pl odwiedzany przez młodych przedsiębiorców. Coraz częściej pojawiają się instytucje i stowarzyszenia edukujące młodych w tym zakresie. Mam pytanie dotyczące tego, co proponujecie osobom początkującym, które zaczynają dopiero swoją przygodę z inwestowaniem.

Jeśli chodzi o podstawy inwestowania, to polecam przede wszystkim Portfel SII. Na początku mówimy, jak taki portfel powinien być prowadzony, w jaki sposób dobierać do niego elementy. W jednym odcinku podcastu tłumaczymy, czym jest prawo poboru, jakie są ważne techniczne elementy związane z pomnażaniem kapitału. Co to są dywidendy, kto je uchwala, jak one zwiększają stopę zwrotu. Jest to dość ciekawie opisane. Idąc dalej – jeśli chodzi o podstawy – to polecam nasze szkolenie Akademia Tworzenia Kapitału. Jako stowarzyszenie staramy się także wspierać koła naukowe na uczelniach wyższych, które to koła naukowe skupiają się na temacie inwestycji. Także podróżujemy po Polsce i wspieramy merytorycznie inwestorów.

Z czym wiąże się uczestnictwo w SII?

Aby stać się członkiem stowarzyszenia, należy wypełnić deklarację członkowską. Później należy opłacić roczną składkę, która wynosi 90 zł, a dla osób młodych, poniżej 26 r.ż. to jest 60 zł rocznie. I z takich ważnych kwestii, o których pan wspomniał, jest trzecia gałązka stowarzyszenia. To działalność związana z tworzeniem wartości dodanej dla członków. Chodzi o zniżki na książki (w PWN na 20%), na prowizje domów maklerskich, na prasę. Do tego 4 numery kwartalnika akcjonariusz. Nasz podcast Echa rynku można co tydzień posłuchać.

Kiedy najbliższa konferencja?

Profesjonalny inwestor, w Kołobrzegu. Na stronie znajdą się wszelkie najważniejsze informacje.

Rozumiem, dziękuję serdecznie za rozmowę.

Także dziękuję. 

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).