Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Nowa ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych podpisana

Michał Toczyski | Przestrzeń dla biznesu

W dniu dzisiejszym Prezydent Polski Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych. To dzięki niej najbardziej mają zyskać przedsiębiorcy i zwykli obywatele. Jak twierdził prezydent - zaoszczędzą oni razem ponad 6 mld zł. Ustawa wprowadza - zamiast dotychczasowych zaświadczeń (ponad 200) - oświadczenia.

Ta ważne wydarzenie miało miejsce w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów przy ul. Postępu. Uczestniczyli w niej - oprócz dziennikarzy - przedsiębiorcy działający w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości SGGW i WSHiP. Według prezydenta jest to "bardzo ważny i zdecydowanie postawiony krok w dobrą stronę. Ta ustawa oznacza, że urzędy skarbowe i inne instytucje państwowe będą mogły wydawać o 8 mln mniej zaświadczeń". Zdaniem prezydenta dotychczasowe procedury ograniczały działalność gospodarczą i były często przeszkodą w jej podejmowaniu.

Wprowadzenie tych zmian - jak mówił prezydent - ma spowodować, że w kieszeniach obywateli ma zostać "bardzo poważna kwota", która wyniesie ponad 6 mld zł. Jednak skorzystają na niej bardziej osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej (ok. 5 mln osób), niż przedsiębiorcy (ok. 1 mln). "Tyle zostanie w kieszeniach obywateli ze względu na uproszczenie procedur, zastąpienie w wielu wypadkach zaświadczeń oświadczeniami" - powiedział prezydent.

Po podpisaniu ustawy prezydent zaapelował - za pośrednictwem mediów - do tych podatników, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji podatkowej za 2010 r., aby "skorzystali z tej wielkiej szansy" i przekazali 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które robią tak wiele dobra.

Dzięki tej ustawie ma zostać zmniejszona biurokracja, liczba różnych zezwoleń, rejestrów, licencji i upoważnień. Nowe przepisy mają ułatwić dostęp do wykonywania tzw. wolnych zawodów. Zamiast zaświadczenia o niekaralności wystarczy oświadczenie. Podobnie będzie w przypadku ubieganiu się o świadczenia rodzinne. Na wszystkich oświadczeniach ma być napis o odpowiedzialności karnej dla składającego za podanie fałszywych danych/informacji. Będzie również można posługiwać się kopiami świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego zamiast oryginałami, czy poświadczonymi urzędowo odpisami.

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to będą mogli się posługiwać w urzędach numerem rejestrów (wpis do ewidencji i KRS) zamiast zaświadczeniami. Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2011 r. i od tego dnia Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ma zastąpić ewidencję działalności dotychczas prowadzoną w gminach.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się krótkie spotkanie prezydenta z przedsiębiorcami; uścisk dłoni i wspólne zdjęcie.

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).