Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Prawo gospodarcze

Michał Toczyski | Młoda Krew Biznesu

Prawo gospodarcze ma za zadanie regulacje wszelkich stosunków między państwem a gospodarką. Określa dokładnie wszelkie role państwa w tym zakresie. Wszelkie normy prawne stosowane w tym prawie używa się wobec podmiotów gospodarczych.

Wyróżnia się prawo gospodarcze publiczne i prywatne. Prawo gospodarcze jest gałęzią prawa prywatnego. Istotne jest jednak to, że źródłem tego prawa jest przede wszystkim konstytucja z 1997 roku, ale i ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku.

Poza tymi dwoma źródłami jest jeszcze szereg innych, nie mniej ważnych, jak kodeks cywilny, określający szczegółowe prawa zobowiązaniowe, spadkowe i rzeczowe, kodeks spółek handlowych, ustawa o KRS. Wszystkie te prawa składają się na pojecie prawa gospodarczego. W ostatnim czasie wytyczne te mają szeroki wachlarz zastosowań z racji powstającej coraz większej liczby podmiotów gospodarczych.

Co ważne wolny rynek nie pozwala na ingerencję państwa w te podmiotu. Często jednak bywa tak, że w przypadku niepowodzenia jest oczekiwana wszelka pomoc. Prawo to musi jednak w najbliższym czasie przejść wiele reform, zwłaszcza teraz, gdy Polska jest w Unii i wiele firm zakładanych jest poza jej terytorium, ale wciąż przez naszych obywateli, płacących tu podatki. Wymaga to wciąż jeszcze wiele uregulowań, by wszystko mogło przebiegać sprawniej.

Prawo gospodarcze dzieli spółki prawa handlowego na spółki osobowe i kapitałowe. Spółki osobowe rozróżniają natomiast spółkę jawną, partnerką oraz komandytową i komandytowo - akcyjną. Wszystkie one skupiają się na działalności wspólników. Może ja założyć praktycznie każdy, kto spełnia pewne warunki.

Mianowicie musi to być przede wszystkim osoba ze zdolnościami prawnymi. Konkretne ustalenia są regulowane osobno i zależą od rodzaju zakładanej spółki. Spółki kapitałowe dzielą się natomiast na te z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółki akcyjne. Ich wspólną zasadą jest to, że powstają zazwyczaj w przypadku prowadzenia większych przedsiębiorstw.

By założyć spółkę należy udać się do notariusza, gdzie następuje jej rejestracja. Dodatkowo wnieść należy pewien ustalony kapitał- nie mniejszy jednak niż 5 tysięcy złotych. Następny krok to wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a potem już tylko zgłoszenie tego faktu w urzędzie statystycznym, skarbowym i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście w każdym z tych etapów będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość, bowiem zanim każdy z urzędów rozpatrzy nasz wniosek może upłynąć trochę czasu.

---

Autorem artykułu jest Krzepa

Artykuł pochodzi z serwisu Publikuj.org.

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).