Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Wydarzenia

TARGI OUTSORCINGU - Innowacje dla Twojego biznesu! 14-15 października 2015 w Warszawie

Michał Toczyski | Przestrzeń dla biznesu

Targi Outsourcing – Innowacje dla Twojego biznesu to najbardziej prestiżowe wydarzenie w Polsce, organizowane w Warszawskim Centrum EXPO XXI, w dniach 14-15 października 2015 roku. Są to targi o biznesowym charakterze, mające na celu zaprezentowanie bogatej gamy usług outsourcingowych, dedykowanych dla przedsiębiorstw poszukujących rozwiązań optymalizujących procesy swojej działalności.

Problematyka umów handlowych w obrocie międzynarodowym, 15 lipca 2015, Warszawa

Leszek Siemiński | Przestrzeń dla biznesu

Budowanie relacji z zagranicznymi kontrahentami i zawieranie z nimi umów handlowych przysparza nierzadko wiele problemów natury prawnej i organizacyjnej. Gwarancją sukcesu w działalności biznesowej jest świadome kształtowanie relacji między stronami. Najważniejszą kwestią pozostaje określanie stosunków umownych wykorzystywanych w kontraktach. Wybór prawa, jakiemu podlegać będzie umowa oraz jurysdykcji, w ramach której rozwiązywane będą spory ma kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji konfliktowych. Swoboda wyboru prawa, mimo iż ograniczona, pozwala na wielorakie kształtowanie stosunków prawnych w obrocie międzynarodowym.

Security - rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie, 2 lipca 2015 w Warszawie

Bezpieczeństwo jest stale jednym z najważniejszych kwestii w każdej firmie.
 
W jaki sposób sprawnie zarządzać tożsamością?
Jak wygląda polityka bezpieczeństwa informacji?

Jakie działania podjąć w sytuacjach nadzwyczajnych?
By odpowiedzieć Państwu na te i inne pytania - pragniemy już po raz 6. zaprosić Państwa na konferencję.

SYNERGY DAY 2015, Unikaj nieudanych wdrożeń, 17-19 czerwca w Serocku

Synergy Day jest wydarzeniem kierowanym do kadr zarządzających przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego, które podejmują decyzje inwestycyjne w obszarze IT. Przedsięwzięcie zgromadzi ponad 400 przedsiębiorców z terenu całego kraju, którzy w II poł. 2015 i w 2016 roku zainwestują w nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie całą organizacją lub jej strategicznymi obszarami takimi jak: produkcja, logistyka czy analityka zarządcza. Podczas Synergy Day ponad 50 producentów i dostawców rozwiązań reprezentujących międzynarodowe korporacje oraz rodzime firmy informatyczne, zaprezentuje zaawansowane systemy informatyczne dedykowane przedsiębiorstwom tych sektorów. Wydarzenie jest wspierane przez patronów honorowych kilkudziesięciu patronów medialnych, którymi są portale branżowe oraz specjalistyczne czasopisma.

Umowy wdrożeniowe na systemy IT, 24 czerwca 2015, Warszawa

Redakcja | Przestrzeń dla biznesu

Umowy IT są niezwykle skomplikowane pod względem przepisów prawnych, ze względu na zamieszczanie w nich niezliczonej liczby załączników i aneksów. Tym samym realizacja projektów związanych z wykonaniem i dostarczeniem oprogramowania na zamówienie oraz wdrażaniem systemów informatycznych wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych i biznesowych. Nawet niewielkie niedopatrzenie może wpłynąć ostatecznie na podpisanie niekorzystnej dla firmy umowy, co w przyszłości wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami lub wymuszaniem odbioru nie w pełni gotowego systemu. 

Doskonalenie procesów zakupowych w praktyce grup kapitałowych, 22-23 czerwca 2015, Warszawa

Redakcja | Przestrzeń dla biznesu

Doskonalenie procesów zakupowych ma kluczowy wpływ na wydatki i sprawne działanie Grupy Kapitałowej. Wspólne inicjatywy spółek grupy oraz wybór najlepszych rozwiązań optymalizacji zakupów - w zależności od struktury - mogą w dużym stopniu wpływać na działanie całej organizacji. 

Standard LMA w praktyce, 15-16 czerwca 2015, Warszawa

Redakcja | Przestrzeń dla biznesu

Postanowienia standardu LMA (Loan Market Association) są już powszechnie stosowanymi rozwiązaniami w konstrukcji konsorcjalnych umów kredytowych o znaczącej wartości. Na obecnym etapie ich stosowania, najbardziej istotne stają się szczegółowe aspekty problematyczne zapisów oraz konkretne rozwiązania praktyczne. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji bankowych reprezentujących departamenty kredytów komercyjnych i finansowania strukturalnego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw rozważających finansowanie konsorcjalne.

Zarządzanie obiegiem dokumentów w grupie kapitałowej, 12 czerwca 2015, Warszawa

Sprawny przepływ informacji i danych to w dzisiejszych czasach podstawa działania każdej organizacji. Cyfryzacji ulegają zarówno Grupy Kapitałowe, jak i organy administracji publicznej. Stwarza to nowe wyzwania od strony prawnej i praktycznej. Im lepsza organizacja przebiegu dokumentów, tym większy porządek w realizacji procesów wewnątrz Grupy. W związku z tym niezwykle ważne jest zapoznanie się z wszelkimi praktycznymi i prawnymi kwestiami związanymi z elektronicznym obiegiem dokumentów.

Bezpłatna Konferencja – Business Intelligence Trends - już 23 czerwca w Warszawie!

Tematyka wydarzenia poświęcona będzie zarządzaniu wydajnością organizacji poprzez rozwiązania Business Intelligence.

Mobilny handlowiec - systemy i narzędzia wspierające organizację, doradztwo, obsługę przed i po sprzedaży, 16 czerwca, Warszawa

Rozwiązania mobilne odgrywają coraz większą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.
Miniony rok przyniósł szereg istotnych zmian i nowości na rynku m-commerce w Polsce. Nastąpiło zwiększenie zainteresowania technologiami mobilnymi. Działy marketingu i przedsiębiorcy uświadomili sobie, że wdrożenie mobilnych rozwiązań w dzisiejszych  czasach jest rzeczą niezbędną. Traktowane do tej pory „po macoszemu” mobilne strony, sklepy czy aplikacje, zyskały na popularności.
To bardzo ważna zmiana i kolejny krok w ewolucji od dokumentu papierowego do elektronicznego.