Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Co każdy przedsiębiorca posiadać powinien

Michał Toczyski | Przestrzeń dla biznesu

Każda firma, niezależnie od wielkości i branży musi wziąć pod uwagę zagrożenie płynące z nieprzewidzianych okoliczności. Wypadki, kradzieże, awarie, czy choroby już same w sobie są potwornie nieprzyjemne- ale ich skutki mogą się poważnie odbić na kondycji całej firmy. Dlatego przedsiębiorcy muszą wziąć pod uwagę szereg ubezpieczeń. Jakie ryzyka wchodzą więc w grę?

Pierwszą kategorią są ubezpieczenia finansowe- dotyczą one głównie tych ciężkich do przewidzenia sytuacji, w których firma mogłaby mieć trudności z utrzymaniem płynności finansowej. Może to być związane na przykład z sytuacją, w której klient odmawia zapłaty- i to zarówno w całości, jak i w części, czy też w wypadku, gdy firma nie jest w stanie sprawnie funkcjonować z powodu nie wywiązywania się z umów dostawców, czy podwykonawców. Dodatkowo firma może ubezpieczyć się od utraty części kontraktów, czy ze względu na ryzyko walutowe.

Kolejną kwestią jest ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie transportowe. Tu najczęstszymi zagrożeniami są kwestie pożaru, kradzieży, czy włamania. Może to dotyczyć nie tylko nieruchomości- a wiec biur, czy magazynów, ale też środków transportu, czy mienia w transporcie- a więc szkód powstałych w wypadkach komunikacyjnych. Oczywiście, można też ubezpieczyć się od utraty danych, a więc na wypadek awarii sprzętu oraz systemu komputerowego.

Istotnym są też ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) chroniące przed ryzykiem szkód wyrządzonych z powództwa cywilnego. Pomoże ono zarówno w przypadku wypadku pracownika, czy klienta na terenie zakładu, jak i w sytuacji wypadku komunikacyjnego służbowym samochodem.

Należy również rozważyć grupowe ubezpieczenia zdrowotne i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Dzięki nim pokrywamy zwykle takie ryzyka jak utrata zdrowia i życia pracowników (a często również ich rodzin) oraz wypadki przy pracy. Często występują w pakietach- wiążą się z nimi dodatkowe ubezpieczenia i oferty. Miedzy innymi pomoc przy znalezieniu pracownika na zastępstwo i pokrycie kosztów z tym związanych- takie rozwiązanie proponuje na przykład Proama.

Jak widać- na przedsiębiorców czyha cała masa zagrożeń. Warto więc rozważyć szereg ubezpieczeń, by za relatywnie niska miesięczna składkę- móc spać spokojnie.

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).