Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Język w biznesie - język biznesu

Michał Toczyski | Młoda Krew Biznesu

Do analizy zapisów istotnego dokumentu czy przedyskutowania spraw rozwoju firmy, nie wystarczy podstawowa znajomość języka. Trzeba znać słownictwo branżowe. Celem kursu specjalistycznego lub szkolenia dla biznesu może stać się uzyskanie sprofilowanego certyfikatu językowego.

Podobnie jak przyswajamy słownictwo z dziedziny biznesu w języku rodzimym, tak też uczymy się określonego zasobu słów w języku obcym, żeby stać się kompetentnym partnerem w interesach. Dogadanie szczegółów umowy z klientem, czy bieżąca współpraca z zagranicznymi kontrahentami wiążą się z posiadaniem znajomości fachowego języka specjalistycznego. Coraz szersza współpraca polskich firm z zagranicznymi partnerami wymusza posiadanie takiego poziomu umiejętności językowych pracowników, aby mógł służyć sprawnej komunikacji w środowisku biznesowym.

Funkcjonujące na rynku szkoły językowe już od kilku lat proponują kursy o takim profilu. Mają w swojej ofercie kursy specjalistyczne oraz szkolenia skierowane do firm. - Podstawową różnicą pomiędzy nauką języka obcego na kursach standardowych, a nauką języka biznesowego jest terminologia, która jest potrzebna fachowcom - tłumaczy Tatiana Saternus, dyrektor metodyczny ze Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua.

- W ramach nauki języka obcego w biznesie rozwijamy słownictwo z takich dziedzin jak finanse, marketing, reklama, czy zarządzanie. Kursy biznesowe oparte są na specjalistycznych podręcznikach. Program obejmuje też symulacje określonych sytuacji, które zdarzają się w środowisku zawodowym podczas spotkań, negocjacji, czy prowadzenia rozmów telefonicznych.

Ćwiczymy praktyczne umiejętności jak prowadzenie prezentacji, czy przygotowywanie dokumentów służbowych. - mówi. Skuteczna realizacja takiego kursu jest możliwa dzięki małym grupom i specjalnie dobranemu programowi, którego przygotowanie ściśle związane jest z oczekiwaniami firmy. Na początku niezbędne jest przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych, które pozwalają poznać poziom zaawansowania uczestników.

Potem szkoła ustala ze zleceniodawcą dokładny cel szkolenia, narzędzia, harmonogram i program zajęć. Określenie celu nauki i wyznaczenie terminu jego osiągnięcia jest bardzo istotne. Może nim być egzamin z języka obcego w biznesie.

Jeśli uczymy się angielskiego, możemy się zdecydować np. Business English Certificate albo English For Business. Gdy chodzi o niemiecki np. Zertifikat Deutsch für den Beruf, czy Prüfung Wirtschaftsdeutsch International.

Jasne określenie poziomu umiejętności językowych możliwe jest dzięki przedstawieniu go w skali punktowej. Educational Testing Service (ETS) opracował system kryteriów, wskazujący na umiejętności językowe, które powinny posiadać osoby na różnych stanowiskach w międzynarodowym środowisku pracy.

Został on oparty na punktowej ocenie egzaminu TOEIC (Test of English as Foreign Language) i może być porównywany z systemem Common European Framework (CEF) Rady Europy. Według tej skali np. menadżer, lider projektu, czy lekarz powinien osiągnąć powyżej 900 pkt. TOEIC - CEF - C2.

Dlatego, że powinien być zdolny do reprezentowania firmy, prowadzenia negocjacji w języku angielskim, oceny informacji i podejmowania na tej podstawie decyzji oraz podpisywania kontraktów z partnerami. Kierownik zespołu lub koordynator powinien pochwalić się poziomem 850 pkt. CEF - C1. Członek zespołu projektowego zaś, który mógłby aktywnie uczestniczyć w spotkaniach odbywających się w języku angielskim i miałby zdolność do wygłaszania krótkich przemówień powinien posiadać TOEIC - 750 pkt, CEF - B2. TOEIC jest jednym z najczęściej zdawanych egzaminów z języka angielskiego w biznesie.

Poza tym Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa (LCCI) oferuje 150 biznesowych egzaminów językowych dotyczących różnych specjalizacji. Sprawdzenie znajomości języka w środowisku biznesowym proponuje też WBT Weiterbildungs Testsysteme GmbH, organizator egzaminów TELC. Także University of Cambridge Local Examination Syndicate, znany w Polsce egzaminów FCE, CAE i CPE, ma w ofercie propozycje skierowane do ludzi biznesu, egzamin BEC (Business English Certificate).

Warto zdobyć taki certyfikat jeśli myślimy o karierze w firmie funkcjonującej globalnie. Wymagane są one w większości firm zachodnich działających w Polsce, zwłaszcza o profilu konsultingowym, w bankach oraz instytucjach finansowych. Jasno określają jaki poziom umiejętności językowych posiadamy. Ich uzyskanie to doskonały cel i zwieńczenie wysiłku włożonego w naukę na kursach specjalistycznych i biznesowych.

Dodatkowe informacje:
Prestige PR
22 620 28 29
www.prestigepr.pl

---

Autorem artykułu jest Prestige PR

Artykuł pochodzi z serwisu Publikuj.org.

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).