Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

11 Sekretów Przywództwa

office | Przestrzeń dla biznesu

11 Sekretów Przywództwa Napoleona Hilla- jednego z największych mówców motywacyjnych XX wieku, który przeprowadzał wywiady i studiował życiorysy takich osobistości jak: Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller i inni. Poniższe cechy i umiejętności są istotnymi elementami przywództwa: 1. Niezachwiana odwaga: cecha ta jest oparta na znajomości samego siebie i własnej pracy. Żaden naśladowca nie chce poddawać się wpływowi przywódcy, któremu brakuje wiary w siebie i odwagi. A przynajmniej nie podda się dominacji takiego przywódcy przez długi czas. 2. Samokontrola: człowiek niepotrafiący kontrolować samego siebie nigdy nie będzie umiał kontrolować innych. Samokontrola stanowi wspaniały przykład dla naśladowców, który ci bardziej inteligentni będą powielać. 3. Głębokie poczucie sprawiedliwości: żaden nieuczciwy i niesprawiedliwy przywódca nie może wzbudzić szacunku swoich naśladowców i cieszyć się nim przez dłuższy czas. 4. Stanowczość w podejmowaniu decyzji: człowiek, który waha się, podejmując decyzje, pokazuje, że nie jest pewien siebie i nie jest w satnie z powodzeniem przewodzić innym. 5. Umiejętność opracowywania konkretnych planów: odnoszący sukcesy przywódca musi planować swoją pracę i pracować nad swoim planem. Przywódcę działającego na podstawie domysłów, bez praktycznych, konkretnych planów, można porónać do statku pozbawionego steru. Prędzej czy później rozbije się o skały. 6. Nawyk wykraczania poza to, czego oczekuje nabywca płacąc za usługę: ceną przywództwa jest między innymi gotowość do zrobienia czegoś więcej, niż wymaga się od swoich naśladowców. 7. Ujmująca osobowość: żaden niedbały, niefrasobliwy człowiek nie może zostać odnoszącym sukcesy przywódcą. Taka pozycja wymaga szacunku. Naśladowcy nie będą szanować przywódcy, którego nie cenią za zalety charakteru. 8. Solidarnośc i zrozumienie: odnoszący sukcesy przywódca powinien solidaryzować się ze swoimi naśladowcami. Co więcej, musi rozumieć ich problemy, z którymi się zmagają. 9. Biegłość w szczególach: przywódca musi wykazać się biegłością w szczegółach związanych z jego pozycją. 10. Gotowość do wzięcia pełnej odpowiedzialności: odnoszący sukcesy przywódca musi być gotowy do przejęcia odpowiedzialności za błędy i wady swoich naśladowców. Jeśli próbuje zrzucić ją na kogoś innego, nie możę pozostać przywódcą. Kiedy jeden z jego naśladowców popełni błąd i okaże się niekompetentny, przywódca musi zdawać sobie sprawę, żę to on zawiódł. 11. Współpraca: odnoszący sukcesy przywódca musi rozumieć i stosować zasadę wspólnych starań oraz umieć nakłonić swoich naśladowców do zastosowania podobnego podejścia. Przywództwo wymaga siły, a siła z kolei współpracy. Istnieją dwie formy przywództwa. Pierwsza i zdecydowanie najbardziej skuteczna to przywództwo za przyzwoleniem i poparciem naśladowców. Druga to przywództwo wymuszone. Historia dostarcza wielu dowodów na to, że przywództwo narzucone nie możę być trwałe. Upadek wielu dyktatorów i monarchów powinien dać do myślenia. Świadczy o tym, że ludzie nie będą podążać za takim przywódcą w nieksończonośc. Napoleon, Mussolini, Hitler są doskonałymi przykładami. Ich czas minął. Przywództwo za zgodą naśladowców jest jedyną trwałą formą władzy! Przywódcy nowej generacji będą charakteryzować się między innymi 11 cechami opisanymi w tym rozdziale. Człowiek, który uczyni je podstawą swoejej władzy, znajdzie wiele możliwości, aby przewodzić innym w różnych sferach życia. Jest to fragment książki "Myśl i bogać się" Napoleona Hilla

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).