Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Redakcja | Przestrzeń dla biznesu

Osoby niepełnosprawne są równie wartościowymi pracownikami jak osoby pełnosprawne. Niestety, chociaż w Polsce żyją ponad 3 miliony osób z różnymi stopniami niepełnosprawności, to tylko 28% z nich jest aktywnych zawodowo.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma za cel wspierać zarówno rehabilitację, jak i również zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez prowadzenie własnych programów pomocowych. Dzięki PFRON pracodawcy mogą korzystać z szeregu udogodnień pozwalających im na pomoc osobom niepełnosprawnym w powrocie do pracy. Obniżenie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie miejsc pracy do ich potrzeb to główne formy wsparcia, dzięki którym mogą one realizować się także w aspekcie zawodowym.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie PFRON?

Zgodnie z przepisami art. 26a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku do pobierania dofinansowania PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uprawnieni są:

 

  • pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej

  • pracodawcy zatrudniający minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości minimum 6%

  • pracodawcy zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników

 

Dofinansowanie nie przysługuje pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne na umowy cywilnoprawne i przy zatrudnieniu minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągnięciu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6%.

 

Jakie są korzyści finansowe?

 

Kwoty, które może zaoszczędzić firma zatrudniając pracownika niepełnosprawnego zależą od stopnia niepełnosprawności osób, które chcemy zatrudnić.

 

Największe dofinansowania przysługują w przypadku przyjęcia do pracy osób, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz w przypadku osób niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

 

Posługując się przykładem firmy zatrudniającej 50 osób, możemy przyjąć, że dla takiego przedsiębiorstwa, kwota oszczędności w skali roku może wynieść 65tyś zł.

 

Jak znaleźć dobrego pracownika?

Podobnie jak w przypadku poszukiwania pracowników pełnosprawnych, także znalezienie osoby niepełnosprawnej odpowiadającej potrzebom danego stanowiska pracy może stanowić wyzwanie. Pracodawcy mogą jednak w takiej sytuacji korzystać z pomocy agencji pracy dla osób niepełnosprawnych, na przykład Capital Work, która aktualnie współpracuje stale z niemalże 140 osobami.

 

Podjęcie współpracy z agencjami pracy tego rodzaju niesie ze sobą wiele korzyści – oprócz możliwości zatrudnienia wartościowego pracownika o odpowiednich kwalifikacjach to optymalizacja podatkowa, mniejsze ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych, wsparcie w rozliczeniach kadrowo-płacowych oraz kontroli PFRON, które leżą wówczas po stronie agencji pracy. To także pozytywny wizerunek firmy, która wspiera osoby niepełnoprawne.

 

Agencja pracy tymczasowej Capital Work Sp. z o.o. działa od 2012 roku i zajmuje się outsourcingiem w zatrudnianiu osób niepełnoprawnych. Dzięki swojemu wsparciu dla osób niepełnosprawnych otrzymała nagrodę Lodołamacza 2014. Więcej informacji dotyczących agencji pracy dla osób niepełnosprawnych Capital Work można znaleźć pod adresem: http://capitalwork.pl/.

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).