Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Kto może liczyć na dodatkowy urlop wypoczynkowy?

office | Przestrzeń dla biznesu

Urlop wypoczynkowy gwarantuje każdemu pracownikowi Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawo europejskie. Jego długość uzależniona jest od stażu pracy i wykształcenia. Istnieje jednak grupa osób, mogących skorzystać z dodatkowych, wolnych dni. Warto wiedzieć, kto zalicza się do tego uprzywilejowanego grona.

 

Wyższy wymiar urlopu

Z dodatkowych wolnych dni mogą skorzystać kombatanci, pozostający w zatrudnieniu. Przysługuje im urlop wypoczynkowy dłuższy o 10 dni. W przypadku wykorzystania przerwy od pracy w wymiarze, przekraczającym 26 dni roboczych, dodatek ten nie należy się kombatantowi. Wydłużony urlop przysługuje również inwalidom wojennym. Podobnie jak w przypadku kombatantów zwiększenie to nie przekracza dziesięciu dni. Dodatek nie przysługuje inwalidzie, korzystającemu z urlopu w wymiarze większym niż dwadzieścia sześć dni roboczych w ciągu roku. Uprzywilejowaną grupę stanowią także pracownicy socjalni. Jeśli byli oni zatrudnieni przez okres co najmniej trzech lat, mogą raz na dwa lat skorzystać z dodatkowego urlopu, nie przekraczającego 10 dni roboczych. W przypadku sędziów liczba wolnych dni uzależniona jest od stażu pracy. Urlop w wymiarze sześć dni należy się osobom po 10 latach wykonywania obowiązków zawodowych, a dwunastu dni po piętnastu latach orzekania. Prokuratorzy mogą wykorzystać swój przywilej każdego roku. Sześciodniowa, dodatkowa przerwa przysługuje osobom po 10 latach pracy, a dwunastodniowa po 15 latach zawodowego stażu. Ostatnią grupę stanowią niepełnosprawni  o znacznym lub umiarkowanym stopniu. Przysługuje im dodatkowych, 10 wolnych dni. Prawo do skorzystania z tego przywileju nabywa każdy niepełnosprawny ze znacznym lub umiarkowanym stopniem po rocznym stażu pracy.

 

Niedostarczenie orzeczenia w odpowiednim terminie

Warto pamiętać, że podstawą do dodatkowego urlopu jest okres, w czasie którego wykonywane były zawodowe obowiązki. Jeśli zatem pracownik dostarczy orzeczenie o niepełnosprawności w późniejszym terminie, nie traci on możliwości wykorzystania przysługujących mu wolnych dni.

Dodatkowy urlop stanowi przywilej dla niepełnosprawnych osób, prokuratorów, sędziów, kombatantów, inwalidów wojennych i pracowników socjalnych. W przypadku wszelkich wątpliwości warto skorzystać z pomocy radcy prawnego https://www.tgc.eu/specjalizacje/prawo-pracy

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).