Portal tworzy kreatywna agencja marketingowa:

Patronat Mentora.pl: Cloud computing - z biznesem w chmurze, 25 lutego 2014, Kraków

Michał Toczyski | Przestrzeń dla biznesu

Dzięki chmurze obliczeniowej możliwe będzie ograniczenie wydatków użytkowników na technologie informacyjne (IT) oraz opracowanie wielu nowych usług. Korzystanie z chmury obliczeniowej oznacza, że nawet najmniejsze przedsiębiorstwa mogą docierać do coraz większych rynków, a rządy mogą zwiększyć atrakcyjność i skuteczność swoich usług, ograniczając jednocześnie wydatki”- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 27 września 2012 roku, Bruksela

Już we wrześniu 2012 roku Komisja Europejska na spotkaniu w Brukseli mówiła o ogromnym potencjale jaki tkwi w technologii cloud computing. Obecnie „chmura” znajduje coraz więcej zastosowań, a jej popularność rośnie z dnia na dzień. Pomimo pozostających wątpliwości związanych z bezpieczeństwem przechowywania danych w „chmurze” przedsiębiorstwa decydują się na korzystanie z usług w tym modelu, celem ogromnych oszczędności z tym związanych.

Cloud computing – to nie tylko sama technologia, to tworzenie nowych modeli biznesowych.

Zapraszamy Państwa na kolejną edycją spotkania

Cloud computing - z biznesem w chmurze”

już 25 lutego w Krakowie

Spotkanie będzie poświęcone w głównej mierze omówieniu faktów i mitów związanych z chmurą, a także przedstawieniu ciekawych zastosowań chmury w różnych sektorach.
Po jednej stronie staną dostawcy usług, a po drugiej niezależni eksperci – praktycy, którzy korzystają z usług cloud computing w swoich firmach.

Uzupełnieniem całości będzie dyskusja panelowa podsumowująca całość konferencji.

Proponowane zagadnienia tematyczne:

 • chmura – fakty i mity

 • bezpieczeństwo przechowywania danych w chmurze

 • dostosowanie modelu chmury do potrzeb przedsiębiorstwa

 • cloud computing jako droga do optymalizacji kosztów bezpieczeństwo w chmurze

 • Infrastructure as a Service – infrastruktura jako usługa

 • platform as a Service – platforma jako usługa

 • software as a service – oprogramowanie jako usługa

 • communications as a service – komunikacja jako usługa

 • usługi kolokacji

 • od wirtualizacji do infrastruktury cloud computing

 • usługi w modelu chmury prywatnej

 • usługi w modelu chmury publicznej

 • usługi w modelu chmury hybrydowej

 • aspekty prawne

Do udziału zapraszamy:

 • dyrektorów i managerów ds. rozwoju biznesu, rozwoju infrastruktury, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i składowanie danych, zarządzanie centrami danych w firmie

 • kierowników projektów

 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, niezawodność oraz dostępność zasobów w firmie

 • szefów działów IT, bezpieczeństwa

 • osoby odpowiedzialne za zmniejszenie kosztów i optymalizację zasobów firmy,

 • doradców zarządu

Udział w konferencji jest bezpłatny* dla ww. osób.
Udział jest płatny:
dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1 000 zł +23%VAT*.

Zgłoś swój udział: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/cloud-computing/rejestracja-231.htm

Link do strony: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/cloud-computing.htm

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Decyduje kolejność zgłoszeń

Kontakt:

Agnieszka Różnicka

Koordynator Projektu
tel. 721 729 134
fax. 22/ 244 25 37
e-mail. agnieszka.roznicka@multitrain.pl

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).